Het zeggen van niet Arabische Du’aas

Ik vroeg me af of het toegestaan is om niet-Arabische (dus laten we zeggen Nederlandse, Turkse etc.) du’aas mag maken in de Sajdah alsmede vóór het zeggen van de Taslim in de laatste Tashahhoed in de Salaat?

Het lof is aan Allah.

Ten eerste:

Als de aanbidder de du’aa (het smeekgebed) goed in het Arabisch kan zeggen, is het niet toelaatbaar voor hem om de du’aa in een andere taal te zeggen.

Maar als hij de du’aa niet in het Arabisch kan zeggen, is er geen reden waarom hij niet de du’aa in zijn eigen taal zou mogen zeggen, mits hij ondertussen de Arabische taal leert.

Met betrekking tot het zeggen van de du’aa buiten het gebed (salaat) in andere talen dan het Arabisch, is er niets verkeerd aan, vooral als dat de aanbidder meer in zijn du’aas doet focussen.

Sheikh al-Islam Ibn Taymiyah van Shaykh zei:

Het is toelaatbaar om de du’aa in het Arabisch en in andere talen dan het Arabisch te zeggen. Allah kent de bedoelingen van de aanbidder en wat hij wil, ongeacht welke taal hij spreekt, omdat Hij (Allah) alle stemmen in alle verschillende talen hoort, vragend om allerlei behoeften.
Majmoo al-Fataawa, 22/488489.

Ten tweede:

Er is niets verkeerd met het reciteren van du’aas die vermeld zijn in de Koran, zelfs als er in de Sunnah geen vermelding van is gemaakt dat de Profeet (sallallahoe alayhie wa selaam) deze reciteerde.
Zij zijn allen goed en bevatten begeleiding. De meeste du’aas van de Profeten en de Boodschappers die wij kennen zijn van de Koran. Hun du’aas zijn ongetwijfeld welsprekender en diepgaander in de betekenis.

Sheikh al-Islam Ibn Taymiyah van Shaykh (rahimahoe Allah) zei:

De mensen zouden die du’aas reciteren zoals deze vermeld staan in de Koran en Sunnah, omdat deze ongetwijfeld positief en goed zijn, en dit is het juiste pad. De geleerden van de Islam en de imams hebben de du’aas, zoals vermeld in de Islam, voorgeschreven en hebben afstand genomen van vernieuwde du’aas. En wij zouden ze daarin moeten volgen.
Majmoo al-Fataawa’, 1/346, 348.
En Allah weet het beste.

Bron: Islam Q&A
Vertaald en overgenomen door Aboe Soufyan