Het bewegen van de vinger in de tashahhoed

Moet je tijdens de tashahhoed de rechter wijsvinger bewegen?
Eigenlijk verwacht ik een antwoord met bewijs, omdat ik weet dat er een
meningsverschil is onder de geleerden.

Het volgende is overgeleverd door Moeslim, Aboe ‘Awanaah en ibn Choezaimah:
“Hij (de Profeet صلى الله عليه وسلم) strekte zijn linker handpalm op zijn linker knie, balde al de vingers van zijn rechterhand, wees met de vinger aangrenzend aan de duim richting de qiblah, en richtte zijn blik erop (d.w.z. de vinger)”.

En “als hij (صلى الله عليه وسلم) zijn vinger ophief, bewoog hij het, terwijl hij er doe’a mee deed”. Overgeleverd door Ibd.

En Allah weet het beste.

Bron: Een beschrijving van de salaah van de Profeet, door Sheikh Al Baanie