Een gebedshandeling die ik nog niet eerder heb gezien

Vraag

Asalamoe a’laikoem wa rahmatoellAhi wa barakatoeh,

 1. In veel moskeeën merk ik dat men niet op de aanbevolen tijdstip bidden. Dit met als argument dat men wacht totdat het een beetje voller wordt. Is dit toegestaan?
 2. Ook is er een masdjied bij mij in de buurt die een gebedshandeling verricht die ik in geen enkele andere masdjied terug vind. Deze handeling bevind zich in het eerste en mogelijk ook de derde raka’ah. Zij blijven dan na de tweede sashdjah enkele seconde op hun knieën zitten, waar je bij de andere moskeen iedereen meteen ziet opstaan. Mijn vraag betreffende deze handeling, is het Soennah, of een innovatie?
 3. Ook heb ik een vraag over het handen opheffen in het gebed, ik zie sommige mensen meerde malen hun handen opheffen in het gebed (in het begin, voor en na de roekoe’en ook andere plaatsen) en sommige heffen hun handen alleen in het begin is dit een bidah?

Barak Allahoe feek, wa rahmateek, Allahi djazak bi ghair,

Asalamoe a’laikoem wa rahmatoellAhi wa barakatoeh

Antwoord

Wassalaam,

 1. Het is gebruikelijk dat er tussen de adhaan (oproep tot salat) en het gebed een korte periode tussen zit van meestal 5 à 15 minuten. Dit is normaal en er is niks mee. Het geeft de mensen de mogelijkheid, na het horen van de adhaan, om zich te haasten naar de moskee of dat als iemand zich nog niet heeft gewassen, de mogelijkheid krijgt om dit als nog te doen.
 2. Dit heet ‘het zitten van de rust’ en dien je zeker te doen, want de Profeet (صلى الله عليه وسلم) heeft dit ook gedaan. Het antwoord komt uit het boek van Sheich al-Albaanie, “Een beschrijving van de salaah van de Profeet (صلى الله عليه وسلم)”, pagina 141 van de vertaalde versie:

  Het zitten van de rust

  Vervolgens, “ging hij (de Profeet صلى الله عليه وسلم) recht zitten (op zijn linker voet, rechtop, totdat ieder bot naar zijn plaats was teruggekeerd).
  Overgeleverd door al-Boechaarie & Aboe Daawoed.

  Dit zitten is bij de geleerden van fiqh bekend als jalsah al-istiraahah, het zitten van de rust. Shaaf’i was het hier mee eens, net als Ahmad in Tahqeeq (111/1) en hij hield er nog meer van, zoals bekend is van hem, om aan te dringen op het volgen van een Soennah die niets had dat het tegensprak. Ibn Haani zei in zijn Masaa’il van imaam Ahmad, pagina 42, “Ik zag Aboe ‘Abdoellah (d.w.z. imaam Ahmad) soms leunen op zijn handen als hij opstond voor de volgende rak’ah, en soms rechtop zitten en daarna opstaan.”

  Het had ook de voorkeur van imaam ‘Ishaaq bin Raahawaih, die in Marwazi’s Masaa’il (1/147/2) zei. “Het voorbeeld is gegeven door de Profeet صلى الله عليه وسلم om zichzelf met zijn handen te ondersteunen als hij opstond, ongeacht of hij oud of jong was.” Zie ook ‘Irwaa’ (2/82-3).

 3. Het is absoluut geen bid’a. Ook het antwoord op deze vraag komt uit het boek van Sheich al-Albaanie, “Een beschrijving van de salaah van de Profeet (صلى الله عليه وسلم)”, pagina 109 van de vertaalde versie:

  “Nadat hij (de Profeet صلى الله عليه وسلم) zijn recitatie had voltooid, wachtte hij even, 1 hief vervolgens zijn handen op, 2 op de manier zoals (eerder beschreven is) bij de “Openings Takbier”, zei Allahoe Akbar 3 en deed roekoe’.” 4

En Allah weet het beste.

 1. Aboe Daawoed & Haakim, die het sahieh verklaarde en Dhahabie was het er mee eens.
 2. al-Boechaarie & Moeslim. Dit opheffen van de handen is als moetawaatir van hem (vzmh) vermeld, net als het opheffen van de handen bij het rechtop gaan staan na de roekoe’. Het is de madhhab van de 3 imaams Maalik, Shaafi’i en Ahmad, en van de meerderheid van de geleerden van Hadieth en figh. Imaam Maalik (rahimahoe Allah) bracht het tot aan zijn dood in praktijk, zoals vermeld wordt door ibn ‘Asaakir (15/78/2)
 3. Ibd
 4. Ibd

Door Aboe Soufyan