Bidden zonder hijab

Vraag

Ik heb een vraagje over salat. Mijn vriendin bidt en draagt geen hijaab. De vraag is: worden haar gebeden geaccepteerd ondanks dat ze geen hijab draagt?

Antwoord

Assalaam oe alaikoum wa rahmoetalaah,

Allah (تعالى) oordeelt over mensen en niemand anders. Dus alleen Hij (تعالى) weet of haar gebed geaccepteerd wordt of niet. Indien ze bidt met hijaab, wat een vereiste is, dan is het alleen Allah (تعالى) die bepaalt of dit gebed acceptabel is.

We moeten wel een onderscheid maken tussen het gebed enerzijds en het dragen van hijab anderzijds. Het gebed kent richtlijnen voor zowel de man als de vrouw. Voor de vrouw is één van de richtlijnen dat ze met hijaab moet bidden. Doet zij dit niet, dan zal zij hierover verantwoording bij Allah (تعالى) moeten afleggen.

{mosgoogle left}
Het dragen van hijab, zowel tijdens het gebed als in het openbaar, is een vereiste voor de moslima. Ook hierover zal zij verantwoording bij Allah (تعالى) moeten afleggen.

En Allah weet het beste.