Welke dieren mag je niet eten en waarom?

Over het algemeen geldt het volgende principe: Alles wat puur en goed voor je is, mag je eten, en alles wat niet puur en slecht voor je is, mag je niet eten. Het volgende is verboden om te eten:

Niet geslachte dieren

Dit zijn dieren die gedood zijn met geweld. Die gewurgd of doorboord zijn tot de dood of al gedeeltelijk door een ander dier aangevreten zijn. Dode dieren (dus niet geslacht) mag je niet eten in verband met hygiëne. Ook laat dit zien dat de mens boven het dier staat en dat wij niet als dieren moeten gaan leven. Want sommige roofdieren eten andere dieren, levend of dood, als prooi op. Verder dwingt dit de veehouderijen en anderen die dieren houden om goed voor de dieren te zorgen.

Varken

De wijsheid achter dit verbod is het beschermen van onze gezondheid. In varkensvlees zitten schadelijke stoffen voor het menselijk lichaam. Sommige dieren weigeren ook om een dood varken op te eten. Waarom? Omdat een varken vies en onhygiënisch is.

Dieren die geofferd zijn aan iets of iemand anders dan aan Allah. Waarom? Om het geloof te bescherming tegen afgoderij.

Bloed

Waarom? Een chemische analyse van bloed laat zien dat het een overvloed aan urinezuur bevat. Deze chemische substantie heeft nadelige effecten op de volksgezondheid. {mosgoogle left}Urinezuur is een afvalproduct welk via de natuurlijke weg het lichaam verlaat. Het is onlogisch om een afvalproduct te eten.

Allah zegt in de Koran: “Hij heeft voor jullie slechts verboden wat vanzelf is doodgegaan, bloed, varkensvlees en vlees van iets waarover iets anders dan Allah is aangeroepen.“(Koran 2: 172-173)