Waarom de Islam alcohol verbiedt

Er werd eens gevraagd waarom hij niet dronk, en hij antwoordde:
‘Bij God, ik ben niet tevreden met mijn verstand wanneer het correct is, waarom zou ik het dan nog verder verpesten?’ (Imam Al-Bayhaqi, The Quillian Press – (1996, ISBN 1 872038 03 4) – Page 31)

Zoals we eerder hebben aangegeven is alcohol erg schadelijk voor de gezondheid, in het bijzonder de lever. Alcohol veroorzaakt verkeersongelukken waarbij vele onschuldige mensen worden gedood. Alcohol bedwelmt het verstand en verhindert rationeel denken. Alcohol veroorzaakt huiselijk geweld. Alcoholverslaving veroorzaakt financiële problemen.

Allah waarschuwt ons hiervoor in de Koran:
“Zij vragen jou naar de wijn en het kansspel. Zeg: ‘In beide is grote zonde en veel nuttigheid voor de mensen, maar hun zonde is groter dan hun nut.’ Zij vragen jou ook wat zij als bijdragen zullen geven. Zeg: ‘‘Wat over is.’ Zo maakt God aan jullie de tekenen duidelijk. Misschien zullen jullie nadenken.” (Koran 2:219)

“Jullie die geloven! De wijn, het kansspel, de offerstenen en de verlotingspijlen zijn een gruwel van satans makelij. Vermijdt die dus; misschien zal het jullie welgaan. De satan wenst slechts vijandschap en haat tussen jullie te veroorzaken door de wijn en het kansspel en door jullie van het gedenken Gods en van het gebed af te houden. Zullen jullie dan ophouden?” (Koran 5:90-91)

Het drinken voor mensen is tegenwoordig een tweede natuur geworden. Het is een onvervangbaar synoniem geworden voor ‘plezier’ maken en feesten. Geen enkele bijeenkomst lijkt compleet zonder alcohol. “Laten we vanavond plezier maken” wordt vervangen door “laten we straaldronken worden vanavond.”
{mosgoogle left}Allah geeft ons instructies in de Koran hoe te leven in harmonie, niet alleen met onszelf maar ook met onze omgeving. Alles wat van Allah komt heeft een praktische en een gezonde reden. Sommigen zijn we ons bewust maar van anderen niet maar ze zijn voor ons eigen bestwil. Allah is Alwetend.