Slachtoffers door alcoholgebruik


H
et aantal slachtoffers dat alcohol in Nederland jaarlijks maakt is enorm. Hoewel het leed hiervan niet in kaart is te brengen, kan toch een indicatie gegeven worden:

  • Alcohol en verkeer: 225 doden en 3400 ernstig gewonden per jaar.
  • Aantal doden door privé-ongevallen (verdrinking, van de trap vallen): 80 per jaar.
  • Aantal doden door alcohol veroorzaakte kanker: 2230 per jaar.
  • Aantal doden door andere alcoholziekten met name leverziekten: 700 per jaar.
  • Aantal opnamen in de verslavingszorg en elders: 30.000 per jaar.
  • Aantal doden door geweld op straat waarbij er een verband was met alcohol: enkele tientallen.
  • ijd die de politie besteedt aan alcoholzaken: 22%.

Het totaal aantal doden door alcoholgebruik ligt jaarlijks tussen de 3000 en 4000. Als je de slachtoffers die elk jaar vallen optelt kom je aan een enorm aantal. Het alcoholgebruik is sinds de jaren ’60 enorm gestegen. Mogelijk dat sinds die tijd al zo’n 100.000 doden als gevolg van alcohol zijn gevallen.

Alcoholgebruik en –misbruik kost de maatschappij ook een hoop geld. Alle kosten op een rij:

Werk: 1.554 miljoen Euro per jaar
Kosten die samenhangen met werk zijn: productiviteitsverlies door verzuim, ziekte en slechte prestaties. Zo heeft 13% van het aantal werknemers dat in de ziektewet zit alcoholproblemen en produceren werknemers met alcoholproblemen minimaal 10% minder dan hun collega’s.

Misdrijven en overtredingen: 841 miljoen euro per jaar. Kosten voor misdrijven en overtredingen zijn politiekosten, kosten van rechtspraak en rechtshulp, gevangeniskosten, kosten van vernielingen en kosten veroorzaakt door verkeersongevallen. Alcohol speelt ook een belangrijke rol bij agressie. Veertig procent van alle agressiedelicten wordt onder invloed van alcohol gepleegd.

Algemene gezondheidszorg: 115 miljoen euro per jaar. Met gezondheidszorg worden huisartsenhulp en ziekenhuisopnamen bedoeld. Het gaat dan om opnamen van en hulp aan mensen met ziekten die een direct gevolg zijn van alcoholgebruik of die samenhangen met alcoholgebruik.
Overmatig alcohol gebruik veroorzaakt nogal wat ziekten: leververvetting, leverontsteking (hepatitis), levercirrose, ontsteking van de slokdarm, maagontsteking, alvleesklierontsteking, vroegtijdige dementie variërend van een vermindering van het geheugen tot het optreden van het ernstige korsakov syndroom, verhoogde bloeddruk en hartafwijkingen. Alcohol is ook schadelijk tijdens de zwangerschap. Kanker is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten terwijl 4% tot 6% van alle gevallen van kankers door alcohol veroorzaakt worden. Het gaat dan met name om mond- keel- strottenhoofd- darm- en borstkanker.

Verslavingszorg: 68 miljoen Euro. Onder uitgaven aan verslavingszorg vallen onder andere de zelfstandige verslavingsklinieken, de ambulante verslavingszorg, projecten en onderzoeken, de verslavingsreclassering en de algemeen psychiatrische ziekenhuizen.

{mosgoogle left}Ten slotte:

  • Uitgaven door drank industrie aan reclame: ongeveer 200 miljoen euro.
  • Uitgaven door overheid aan alcoholvoorlichting: plus minus 5 miljoen euro.

Totale maatschappelijk kosten: 2,6 miljard Euro.
(Bron: KPMG, 2001)