Zijn dieren die geslacht zijn door christenen en joden toegestaan voor moslims?


Ja. De Islam laat het toe om het voedsel van christenen en joden te eten. Dit is een gebaar naar de christenen en joden. De Islam laat zien dat we in de zelfde God geloven, dezelfde profeten hebben etc.. Natuurlijk is het niet toegestaan om varkensvlees, bloed, dieren die niet in naam van Allah zijn geslacht etc. te eten. {mosgoogle left}Omdat de meeste mensen in het Westen niet gelovig zijn, is het verstandig om geen vlees van hen te eten.

Allah zegt in de Koran: “Heden zijn aan jullie de goede dingen toegestaan. Het voedsel van hen aan wie het boek gegeven is, is aan jullie toegestaan en jullie voedsel is aan hen toegestaan…” (Soera Al-Maa’ida, 5:5)