Alle drugs zijn haram

We merken op dat er een groep mensen bestaat binnen de Islamitische gemeenschap die drugs gebruikt of erger nog, daarin soms zelfs handelt. Wij willen deze mensen erop wijzen dat dit allemaal haram is en dat zij hiermee de regels van de Islam overtreden. Voor alle duidelijkheid alle drugs zijn binnen de Islam verboden. Je mag er op geen enkele manier iets mee te maken hebben, dus mag je er ook zeker geen geld mee verdienen. Drugs veroorzaakt enkel en alleen maar een hoop ellende.

We nemen hier de drug cocaïne onder de loep.

De Boodschapper (vrede zij met Hem) heeft gezegd:

“Alles wat bedwelmend is, is gamr en alle (soorten van) gamr is haram”
En
“Alles wat bedwelmend is, is gamr en alles wat bedwelmend is, is haram” (overgeleverd door Moeslim)

Umar ibnu el- ghattab heeft gezegd:

“El- gamr is alles wat het verstand doet bedekken en versluieren. Hieruit leiden we af dat het woord el-gamr een algemene betekenis heeft, het bevat alles wat het verstand doet bedekken en versluieren. In de realiteit past deze omschrijving van el-gamr bij de werking van drugs, dus drugs is gamr en gamr is haram (zonde).”

Wat is cocaïne?

Cocaïne is een drug in de vorm van een wit, kristalachtig poeder. Het wordt gewonnen uit de bladeren van de coca-plant, deze groeit in Zuid-Amerika. De coca-plant komt oorspronkelijk uit het hoge Andes gebied. Daar worden de bladeren sinds mensenheugenis gekauwd, omdat ze stimulerend werken en ademhalingsmoeilijkheden op grote hoogte verlichten. In de omgang worden veel andere namen voor cocaïne gebruikt. De populairste luidt kortweg ‘coke’.

Als we kijken naar wat drugs doen, dan hebben alle drugs gemeenschappelijk dat het stoffen zijn die de hersenen op een bepaalde manier prikkelen. Deze hersen­prikkels veroorzaken allerlei geestelijke en lichamelijke effecten. Dit kan stimulerend, verdovend of bewustzijnsveranderend zijn.

Wat is het verschil tussen soft- en harddrugs?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen gevaarlijke en minder gevaarlijke, hasj en marihuana worden ‘softdrugs’ genoemd.
Drugs met een groter risico, zoals heroïne, speed en cocaïne heten ‘harddrugs’. Het produceren, verhandelen en bezitten van harddrugs is in Nederland verboden. Gebruik van softdrugs wordt gedoogd.

Hoe wordt cocaïne gebruikt?

Het kan op verschillende manieren worden gebruikt. ‘Gewone’ cocaïne wordt voornamelijk gesnoven. Het poeder wordt daarvoor in een ‘lijntje’ gelegd en met behulp van een kokertje in de neus opgehaald. Door het op te lossen in water kan het ook in een ader worden geïnjecteerd.
Roken kan ook, maar is niet efficiënt: een groot deel verbrand dan voordat het in de longen komt.
Wanneer de cocaïne door een chemisch proces wordt bewerkt tot ‘crack’ of ‘base -coke’, dan geeft het roken ervan optimaal effect.

Wat voelt de gebruiker?

Wat de gebruiker voelt, is afhankelijk van de dosis en de manier waarop hij gebruikt. Ook de lichamelijke conditie, het lichaamsgewicht en het verwachtingspatroon spelen een rol. Maar in grote lijnen zijn de effecten als volgt.
Het uithoudingsvermogen wordt groter, hongergevoel en vermoeidheid verdwijnen. Pijn wordt minder snel voelbaar. De gebruiker wordt opgewekt en vrolijk, voelt meer energie en denkt de hele wereld aan te kunnen. Deze effecten doen zich voor, als de gebruiker af en toe cocaïne neemt. En niet te veel tegelijk. De effecten zijn binnen een half uur verdwenen. Als de gebruiker het gevoel terug wil krijgen, moet hij opnieuw nemen.

Zwaardere gebruikers worden vaak rusteloos en raken snel geïrriteerd. Zelfvertrouwen kan doorslaan tot overmoed. En de zware gebruiker gaat in een schijnwereld leven. De contacten met anderen zijn oppervlakkig, alle drukte gaat om niets en ook intieme gevoelens blijken achteraf schijn.

Matig gebruik van cocaïne kan seksueel stimulerend werken. Bij toenemend gebruik neemt dat effect af en kan de zin in seks helemaal verdwijnen

Kun je zien of iemand gebruikt?

Het is niet echt te zien. Cocaïnegebruik brengt wel bepaalde symptomen met zich mee, ze worden in deze tekst beschreven. Maar die kunnen ook het gevolg zijn van iets anders. Gebruik wordt waarschijnlijker, naarmate meer symptomen tegelijk voorkomen.
Eigenlijk kan alleen een open gesprek duidelijk maken of iemand wel of niet gebruikt.

Is cocaïne verslavend?

Je kunt onderscheid maken tussen lichamelijke afhankelijkheid en geestelijke afhankelijkheid. We spreken van lichamelijke afhankelijkheid, als het lichaam protesteert wanneer met gebruik van een middel wordt gestopt (ontwenningsverschijnselen). Bij het gebruik van cocaïne treedt dit niet op.
Geestelijke afhankelijkheid houdt in dat de gebruiker steeds sterker naar het middel verlangt en zich eigenlijk niet meer prettig kan voelen zonder.

Cocaïnegebruik kan wel leiden tot geestelijke afhankelijkheid. Want als iemand vaker of meer gaat gebruiken dan is dat vanwege de effecten die cocaïne op de persoonlijkheid heeft. De gebruiker neemt het dan om zijn zelfvertrouwen op te krikken, bijvoorbeeld in stressvolle situaties. Dit kan toename van gebruik in de hand werken, omdat op een gegeven moment elke onzekere situatie met behulp van cocaïne te lijf wordt gegaan. Het vervelende daarbij is, dat onzekerheidsgevoelens toenemen naarmate vaker gebruikt wordt. Zo kan de gebruiker in een vicieuze cirkel terechtkomen. De meeste gebruikers zien dat gevaar wel, maar denken dat het hen niet zal overkomen. Ze maken zichzelf wijs, dat ze elk moment kunnen stoppen.

Het risico van afhankelijkheid is bij elke vorm van gebruik aanwezig. Vooral bij het gebruik van crack is het risico groot. Het effect komt heel snel en hevig maar is ook weer snel verdwenen: de wereld lijkt erg leeg zonder. Wil de gebruiker het gevoel weer ervaren, dan moet hij al heel snel weer gebruiken.

Wat zijn de risico’s?

Naast afhankelijkheid brengt cocaïne de volgende risico’s met zich mee:

  • Wie regelmatig en veel cocaïne gebruikt, verliest eetlust, vermagert en doet een aanslag op de lichamelijke conditie. De weerstand tegen infecties neemt af, er doen zich trillingen, bewegingsstoornissen en verstoringen van het hartritme voor.
  • Cocaïne neemt vermoeidheidsgevoelens weg. De gebruiker kan daardoor energie gaan gebruiken ten koste van zijn reserves, omdat hij de natuurlijke grens niet meer voelt. Samen met slapeloosheid leidt dat tot uitputting: voor een deel van de gebruikers een reden om opnieuw te gebruiken.
  • Dat risico speelt extra bij de combinatie cocaïnealcohol. De alcohol verdooft en maakt dronken, de cocaïne pept weer op. Dat lijkt een welkome combinatie voor een lang avondje uit, maar gezond is anders: het is extra belastend voor het hart en de lever. Je voelt minder goed hoeveel je gedronken hebt en gaat dus gewoon door.
  • Zwaar gebruik kan leiden tot waanvoorstellingen die beangstigend zijn. De gebruiker wordt achterdochtig en voelt zich bedreigd. Dat kan omslaan in agressie.
  • Wie vaak cocaïne gebruikt, kan het gevoel krijgen dat er beestjes onder zijn huid zitten en gaat tot bloedens toe krabben.
  • Door het snuiven van cocaïne trekken de bloedvaten in de neus samen. Bij frequent gebruik kan het slijmvlies in de neus hierdoor beschadigen. Dat geeft een heftige pijn in de neus. Als cocaïne bij het snuiven in de voorhoofdsholte terechtkomt, kan het daar verstoppingen en hoofdpijn veroorzaken.
  • Door het niet steriel spuiten van cocaïne kunnen spuitabcessen ontstaan.
  • Gebruik van crack brengt extra lichamelijke risico’s met zich mee, zoals aantasting van de longen.
  • Mensen met een zwak hart, zwakke vaten, hoge bloeddruk, suikerziekte of epilepsie lopen extra risico’s.
  • Voordat het bij de gebruiker terechtkomt, is cocaïne vaak vermengd met andere stoffen. Die zijn meestal niet gevaarlijk, maar het betekent wel dat een gebruiker niet krijgt waarvoor hij (veel) betaalt.

Omgaan met gebruikers

Verbieden of gebruik proberen tegen te houden is niet zo zinvol. Paniek en dreigementen hebben eerder een averechts effect. Openhartige gedachtewisseling op basis van goede informatie en zonder vooroordelen kan wel helpen. Deze tekst geeft de belangrijkste informatie.
Op die manier is het mogelijk om ter sprake te brengen hoeveel en waarom de ander eigenlijk gebruikt. Regelmatig gebruik duidt op problemen waar wellicht iets aan gedaan kan worden. Door de gebruiker zelf en zo nodig met (professionele) hulp van anderen.
Zowel voor de probleemgebruiker als zijn omgeving geldt: schroom niet om advies te vragen en hulp te zoeken.

Meer informatie en hulp

Drugs Infolijn
{mosgoogle left}Heeft u vragen over drugs en drugsgebruik, bel dan de Drugs Infolijn voor een persoonlijk gesprek en een gericht antwoord.
Drugs Infolijn 0900-1995 (€ 0,10 min)
Regionale adressen
Instellingen voor de verslavingszorg en de GGD. Deze instellingen zijn te vinden in elke grote en middelgrote stad. Voor adressen en telefoonnummers: bel de Drugs Infolijn 0900-1995 (€ 0,10 min).