Van je niet-moslim vrouw scheiden?

Moet de nieuwe moslim van zijn echtgenote scheiden wanneer zij geen moslim wil worden?

Hij mag haar als vrouw behouden wanneer zij tot de mensen van het Boek behoort. Dat wil zeggen dat de vrouw een ware christen of een ware jodin is.

Allah zegt:  “En de eerbare vrouwen van diegenen aan wie het boek werd gegeven”

De eerbare vrouwen zijn diegenen die hun eer en die van hun echtgenoot bewaren en geen overspel (ontucht) plegen.

Wanneer de vrouw bijvoorbeeld Boeddhist, Hindoe of atheïst is, mag hij niet bij zijn vrouw blijven. Enkel wanneer zij in dit geval moslim wordt blijft het huwelijk geldig.