Mijn man heeft me een jaar geleden verlaten

Vraag

Mijn man heeft me één jaar geleden verlaten, terwijl ik voor de
Marokkaanse wet nog getrouwd ben. Hoe zit het met me rechten volgens de
Islam, ben ik dan nog getrouwd?

Antwoord

De Islam schrijft een aantal voorzorgsmaatregelen voor, om te voorkomen dat een huwelijk stuk loopt. Het beveelt aan om advies in te winnen bij verwanten en hen te laten bemiddelen door verwanten of vrienden of een rechter, om de problemen op te lossen. Maar als het getrouwde leven niet aan zijn uiteindelijke doeleinden kan voldoen, en het ondraaglijk wordt, dan mogen de huwelijksbanden als allerlaatste mogelijkheid verbroken worden.

De Islam staat scheiding met de nodige tegenzin toe, en moedigt het beslist niet aan. De Profeet (عليه السلام) heeft gezegd: “Onder alle toegestane zaken, wordt de echtscheiding door Allah het meest gehaat.” (Aboe Dawoed)

Wanneer een man besluit  om van zijn vrouw te scheiden, dan is er gelegenheid tot bezinning. Na de eerste uitspraak tot echtscheiding mag een man drie maanden lang geen gemeenschap met zijn vrouw hebben. Als zij in haar maandelijkse periode is, mag hij geen uitspraak tot echtscheiding doen. Lees ook http://www.islamcity.nl/content/view/261/56/

Een vrouw kan van haar man scheiden ofwel door wederzijde goedkeuring ofwel door toestemming van een rechter. Zij kan scheiden in geval van wreedheid, intense afkeur, krankzinnigheid, het niet vervullen van de voorwaarden uit huwelijkscontact, impotentie, verlating zonder geldige reden of onvoldoende onderhoud, of andere gevallen van dezelfde orde.
Bron Yoesoef Qardawi: Halal en Haram, Abdul Wahid Hamid: Islam de Nauurlijke weg.

Wat ik uit jou vraag begrijp is dat je voor de Nederlandse wet gescheiden bent, maar (nog) niet voor een Marokkaanse rechter. Als dat klopt, dan dienen wij ten eerste de Nederlandse wet te respecteren, immers je woont in Nederland.{mosgoogle left}Dit wel zeggen dat de Nederlandse wet eerder van toepassing is, dan de Marokkaanse wet (sterker nog, de Marokkaanse wet is niet van toepassing in Nederland). En ten tweede, zodra je voor de Nederlandse wet gescheiden bent, dan ben je voor geen enkele wet meer getrouwd. Je kunt een huwelijkscontract niet meerdere keren onderbreken. Simpel gezegd: van dezelfde persoon kun je maar één keer scheiden.

En Allah weet het beste.

Groet,