Is een nepscheiding toegestaan?

As salamu aleykum,

Is het toegestaan voor een moslim echtpaar die getrouwd is en in Nederland woont (en dus in de gemeente ingeschreven staat als gehuwd) voor de schijn op papier te scheiden, met als doel dat de vrouw dan een sociale uitkering krijgt.

Dus dan zijn ze op papier gescheiden en neemt de man een ander verblijfsadres (maar in het echt leven ze gewoon verder als man en vrouw in een huis), en zo heeft dus de man een uitkering en de vrouw ook een uitkering.

Dus door middel van die nepscheiding hebben ze in plaats van 1 uitkering, nu 2 uitkeringen.

Is dit toegestaan in de islam, en is de uitkering verkregen door de nepscheiding Halaal geld? Zo niet wat zijn de gevolgen.

(Ik vroeg het een keer aan iemand en hij zei, het geld verkregen door de
nepscheiding is Haraam, en het bij elkaar leven van die personen is ook Haraam door die nepscheiding.)

Graag toegelicht antwoorden hierop, want ik ken een paar mensen die het zo doen en ik wil ze erover inlichten.

Wassalaam.

Antwoord

Allah (swt) heeft ons, de mensen, het huwelijk opgelegd. Het huwelijk is een onderdeel van het geloof en men praat liever over een mooi en een gezegend huwelijk dan over een echtscheiding. Een echtscheiding is iets wat men liever dus niet heeft, hoewel de Islam een echtscheiding niet verbiedt. Mocht het zover komen, dan wordt er verzoening in de Koran aangeraden. De Koran heeft het hier over de echtscheiding en geen nepscheiding.

De vraag is, wie probeer je op te lichten? Datgene (het huwelijk) wat Allah ons heeft opgedragen, een zegening, zet je in een kwaad daglicht door een eventuele nepscheiding, zodat je iets meer geld (uitkering) gaat ontvangen. Het is een feit dat in dat geval, sprake van fraude is. Fraude is in de Islam niet toegestaan. Het is dus zeker niet toegestaan om misbruik te maken van het huwelijk dat wellicht gezegend is door Allah de Barmhartige.

Aboe Hoerayrah (moge Allah’s tevredenheid met hem zijn) heeft gezegd:
“De boodschapper van Allah heeft gezegd: “Allah, de Almachtige, is goed en accepteert alleen het goede. Allah heeft de gelovigen datgene opgedragen wat Hij de boodschappers opgedragen heeft.” Overgeleverd door Moeslim.

Het huwelijk ontbinden door een nepscheiding is onislamitisch en heeft geen voordelen, dan wat extra geld. Geld wat onterecht is verkregen en dus haram is.

Verder merken we op dat het beter is om niet afhankelijk te zijn van een uitkering.
Allah zegt in de Koran (vertaling van de betekenis): “En wanneer de salaat is beëindigd, verspreidt jullie dan op de aarde en zoekt de Gunst van Allah…” (Soerat al-Djoemoe’ah, vers 10).

Allah de verhevene duidt hier aan dat de moslims hun rizq (gunst, provisie) zelf moeten zoeken, en daarbij niet afhankelijk moeten zijn van anderen.

Abdoellah ibn ‘Omar heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegen van Allah zij met hem) heeft gezegd: “De bovenste hand is beter dan de onderste (lagere) hand.” (Sahih al-Boekhari, 1339).

{mosgoogle left}Het is dus beter om niet afhankelijk te zijn van derden of van wie dan ook. Mocht men dat toch zijn, dan is het niet toegestaan om fraude te plegen door het huwelijk zogenaamd te ontbinden middels een nepscheiding. En Allah weet het best.

Door Aboe Soufyan