Hij gaf mij talaaq en een minuut later had hij al spijt

Vraag

Mijn man is heel erg jaloers. Hij gaf mij talaaq en een minuut later had hij al spijt. Op het moment dat hij die uitspraak deed, was hij boos. We houden heel erg veel van elkaar en we hebben een baby. Wat moeten we doen?

Antwoord

Salaam,

Men denkt dat scheiden binnen de Islam heel gemakkelijk gaat; een man hoeft tegen zijn vrouw maar drie keer te zeggen: “Ik ben van jou gescheiden.”, en het is allemaal afgelopen. In werkelijkheid gaat het niet zo simpel als men denkt. Er zijn voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

  • De scheiding, talaaq, kan niet worden uitgesproken tijdens de menstruatie periode. Vlak voor het aanbreken van de menstruatiecyclus, veranderen vrouwen in hun gesteldheid en worden zij humeurig. Om er zeker van te zijn dat de oorzaak voor het uitspreken van de scheiding door de man niet ligt bij haar humeur, is het uitspreken van de scheiding tijdens haar menstruatieperioden verboden. En de islam verbiedt echtscheiding tijdens de menstruatie, omdat dan geslachtsgemeenschap verboden is. Dit betekent dat gedurende ongeveer één week per maand geen echtscheiding kan plaatsvinden. Dit is een manier om echtscheiding in de hand te houden. De mogelijkheid hier is er omdat afwezigheid van geslachtsgemeenschap een verkoeling van de relatie tussen man en vrouw als gevolg kan hebben. De echtscheiding mag dus niet plaatsvinden in deze uitzonderingsperiode.
De scheiding kan ook niet uitgesproken worden als men gemeenschap heeft gehad; men moet dan wachten tot nadat de vrouw heeft gemenstrueerd om er zeker van te zijn dat de vrouw niet zwanger is.

De uitspraak wordt als ongeldig beschouwd indien de man zich in een dergelijk woede verkeerd, dat hij zich onvoldoende bewust is van wat hij zegt. Onze geliefde Profeet Mohammed (عليه السلام) heeft gezegd:
“Er is geen (sprake van) scheiding bij ghilaaq” [Aboe Dawoed]. Met ghilaaq wordt woede bedoeld. De Profeet (عليه السلام) legt dus uit dat de scheiding niet geldig wordt verklaard als dit door woede tot stand is gekomen.
  • Na de uitspraak, heeft het geen enkel invloed, totdat de vrouw drie achtereenvolgende menstruatiecyclussen heeft gehad. De eerste cyclus is om er zeker van te zijn dat zij niet in verwachting is en de overige twee zijn voor mogelijke verzoening.
“… En hun echtgenoten hebben het volste recht om gedurende de wachttijd hun vrouwen terug te nemen, als zij een verzoening wensen.” (Koran: 2:228)

Het is niet de bedoeling dat de vrouw het huis verlaat, zoals vaak gebeurd onder de moslims vandaag de dag. Van de echtgenoot wordt verlangd dat hij haar handhaaft totdat haar wachttijd (3iddah) is beëindigd.
  • Wanneer een vrouw zwanger is op het moment dat de scheiding wordt uitgesproken, dan duurt de 3iddah tot op het moment van bevalling. Dit principe biedt de maximale mogelijkheid voor verzoening, ten behoeve van het welzijn van het kind.
  • Wanneer het huwelijkscontract is aangegaan met het jawoord plus getuigen, dan wordt dit ontbonden met het nee-woord plus getuigen.

Beste mensen, een goede tip is, om eerst vrijwillig salat te verrichten (twee rak3aat), doe dit zeker tijdens een woede uitbarsting. Dit zal jullie rust geven.

En Allah weet het beste.

Wassalaamoe 3aleikoum