Ben ik nu gescheiden van mijn vrouw of niet?

Ik heb een vraag en insha-Allah kunt u deze beantwoorden. Ik heb 5 maanden geleden mijn vrouw gescheiden. Moge ALLAH mij vergeven, niet conform de voorwaarden, maar ik heb geen 3 maanden wachttijd in acht genomen. Ik wil insha-Allah na veel gedenk weer met haar trouwen en zij ook met mij. Ik ben voor de Nederlandse wet officieel nog getrouwd. De scheiding is in proces maar die mag zo stop gezet worden. Voor de Marokkaanse wet ben ik ook nog getrouwd. Mijn vraag aan u:
Wat moet ik nu precies doen volgens de Islam om haar weer terug te nemen?
Moge ALLAH jullie belonen. Wa salamoehalaykoem

Antwoord

Wanneer een man van zijn vrouw scheidt, dan zijn er een aantal procedures die hij en zij in acht moeten nemen:

De vrouw is verplicht 3 menstruatie periodes in het huis te blijven van haar man. Ze mag het huis niet verlaten, alleen indien nodig. Zoals het doen van boodschappen, indien niemand anders in staat is dit voor haar te doen. Dus het huis mag ze alleen verlaten indien er sprake is van een geldige reden.

Wanneer de man zijn vrouw terug wil nemen in diezelfde periode (3ida), dan mag hij dat doen zonder een nieuwe akte en/of het geven van een bruidschat. Wanneer hij bekent maakt dat hij haar terug wil, of wanneer hij gemeenschap met haar heeft gehad met de intentie om haar terug te nemen, dan is zij weer zijn vrouw. Let op de voorwaarde is dat dit plaatsvindt binnen 3 menstruatie periodes.

Maar wanneer de man “zijn vrouw” terug wil na dat deze periode van 3 mensutruaties, dan is dat alleen mogelijk middels een nieuw huwelijksaanzoek. Dat betekent dat deze man een nieuw huwelijk aangaat en de voorwaarden van het huwelijk moet naleven. Hij moet haar opnieuw vragen of zij terug wil, een bruidschat geven en 2 getuigen moeten aanwezig zijn om het huwelijk te bevestigen. Wanneer dit gebeurt dan is zij weer zijn vrouw.

Bovengenoemde is dus van toepassing op jou broeder. Het feit dat je nog voor de Marokkaanse wet bent getrouwd, zegt weinig. Jullie zijn gescheiden en dienen het boven vermelde na te leven.

En moge Allah jou en jou vrouw een gelukkig leven volgens de Islam schenken. Amien.

Door Aboe Ibrahiem
{mosgoogle left}