Zijn emoticons/ smileys halal?

Tekeningen van gezichten of afbeeldingen van levende wezens zijn haram, maar op forums en andere plaatsen op het internet worden emoticons als symbolen gebruikt, bijvoorbeeld: J. Is dit haram?

Antwoord:

Het lijkt erop – en Allah weet het beste – dat dit gezicht, of het nu lachend of droevig is, niet onder dezelfde uitspraak als beelden die verboden zijn te maken, te tekenen of te gebruiken, om twee redenen:

1 – Het bevat geen van de kenmerken van een echt gezicht, zoals ogen, mond en neus, en het heeft geen hoofd of oren.

De Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei: “Het beeld is het hoofd, als de kop is afgesneden, er is geen beeld.” Overgeleverd door al-Ismaa’eeli in zijn Mu’jam van de hadieth van Ibn ‘Abbaas en geclassificeerd als sahih door al-Albaani in al-Silsilah al-Saheehah no. 1921 en in Sahih al-Jaami ‘ no. 3864.

2 – The majority of fuqaha’ are of the view that if something is cut off from an image without which it could no longer live, then it is not a haraam image. Voor een gedetailleerde bespreking van deze kwestie en de standpunten van de andere madhhabs, zie Ahkaam al-Tasweer fi’l-Fiqh al-Islami, p. 224-240.