Wordt de vrouw als een mahram voor een andere/vreemde vrouw beschouwd tijdens een reis?

Wordt de vrouw als een mahram voor een andere/vreemde vrouw beschouwd tijdens een reis, een bijeenkomst of iets anders?

Antwoord

De vrouw is geen mahram voor een andere vrouw. De mahram is een man voor wie de vrouw verboden is, door een verwantschapsband zoals de vader of de broer, of door een wettige oorzaak zoals de echtgenoot, de vader van de echtgenoot of zoals de zoogvader of de zoogbroer, enz.

Het is niet toegestaan voor de man om zich af te zonderen met een vreemde vrouw of om met haar te reizen volgens de woorden van de Profeet (vrede zij met hem):

“De vrouw reist enkel met een mahram.”

Deze Hadith is onderling overeengekomen (tussen al Bukharie en Muslim).

Hij (vrede zij met hem) zei ook:

“Een man mag zich zelf niet afzonderen met een vrouw, want de duivel zal de 3e aanwezige zijn.”

Overgeleverd met een authentieke overleveringsketen door imam Ahmad (radia Allahoe 3anhoe) en anderen volgens de Hadith van ‘Umar.

Bron: Fatwa’s voor Moslima’s, shaykh Ibn Baz.