Wie verplaatste de kab’ah naar waar het nu is?

Alle lof zij Allah.

De Ka’bah was niet op een plaats en vervolgens verplaatst. Het werd opgebouwd op de plaats waar het nu is, en bevindt zich nog steeds op de originele plaats. De geleerden waren het niet eens over de vraag wie de Ka’bah zou gebouwd hebben. Er werd gezegd dat het de engelen, of Adam (vrede zij met hem), of Ibrahiem (vrede zij met hem) zouden zijn – de laatste is de juiste weergave.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En toen Abraham en Ismaël de muren van het Huis optrokken, biddende: “Heer, aanvaard dit van ons, want Gij zijt de Alhorende, de Alwetende”
[al-Baqarah 2:127]

Het is overgeleverd dat Abu Dharr (moge Allah tevreden met hem) zei: Ik zei: “O boodschapper van Allah, welke moskee werd er voor het eerst gebouwd op aarde?” Hij zei: “Al-Masjid al-Haraam.” Ik zei, ‘ Welke daarna? “Hij zei:” Al-Masjid al-Aqsa. “Ik vroeg:” Hoeveel tijd was er tussen die twee? “Hij zei:” Veertig jaar. Dus waar je ook bent als het tijd is voor het gebed, kom dan bidden. “ Overgeleverd door al-Bukhaari, 3186; moslim, 520.

De geleerden van het Permanent Comité zeiden:

De Heilige Ka’bah is de Qiblah van de moslims, die ze ondervinden bij elk gebed, in gehoorzaamheid aan het bevel van Allah, als Hij zegt :
“Waarlijk, Wij zien uw aangezicht zich naar de hemel wenden, daarom zullen Wij u tot beheerder maken van de Qiblah, die u behaagt. Wend daarom uw aanaangezicht naar de Heilige Moskee en waar gij ook moogt zijn, wendt uw aangezicht daarheen. En voorzeker, zij wie het Boek is gegeven, weten, dat dit de Waarheid is van hun Heer; Allah is niet achteloos ten aanzien van wat zij doen.”
[al-Baqarah 2:144]

Het is ook de plaats waar ze de rituelen van de Hajj en ‘Umrah uitvoeren, door rond het Huis te stappen, en dit in gehoorzaamheid aan het bevel van Allah (interpretatie van de betekenis):
“…en een omgang maken om het oude Huis (Kaaba).”
[al-Hajj 22:29]

En in gehoorzaamheid aan wat Allah heeft voorgeschreven op de lippen van Zijn Boodschapper Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem).

Het werd gebouwd door Ibrahiem Al-Khaleel en zijn zoon Ismaa’eel (vrede zij met hen beiden), zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
” En toen Abraham en Ismaël de muren van het Huis optrokken, biddende: “Heer, aanvaard dit van ons, want Gij zijt de Alhorende, de Alwetende”
[al-Baqarah 2:127]

En het is meerdere malen verbouwd sindsdien.

Shaykh ‘Abd al-‘Aziez ibn’ Abd-Allah ibn Baaz, Shaykh ‘Abd al-Razzaaq’ Afeefi, Shaykh ‘Abd-Allah ibn Ghadyaan, Shaykh’ Abd-Allah ibn Qa’ood.
Fataawa al-Ladjnah al-Daa’imah, 6 / 310

En Allah weet het beste.