Vleugje Racisme

Als we in de boeken duiken dan zien we één naam omhoog komen: Thomas Malthus. Hij was een Britse econoom die al vroeg in de 19de eeuw met het volgend idee kwam: “de mens als vechtende dier”. Volgens hem zou de bevolkingsgroep enorm toenemen. De enige invloeden die dit konden beheersen waren rampen, zoals honger, ziekte en oorlog. Met andere woorden: sommige mensen (de zwakkeren) moesten sterven om anderen te laten overleven.

Er werd in deze tijd gesproken over hoe men dit proces kon versnellen. Een aantal intellectuelen kwam al gauw tot de conclusie dat ze onder de armen ziektes zoals de pest moesten introduceren en de mensen onhygiënisch moesten laten leven.

{mosgoogle left}Darwin werd hierdoor beïnvloed en verzon dat als dit voor de mens kan gelden, het in de hele natuur zo zou kunnen zijn. Hij dacht dat bij de strijd om de sterkste (survival of the fittest) altijd de sterkste zou overwinnen. Hiervoor werden alle middelen ingezet om het doel te bereiken, lees maar verder.