Terorrisme of Jihad

Inleiding

Het doel van terrorisme is vaak het zaaien van angst en paniek. Dit gaat vaak gepaard met gewelddadige acties. Hiermee willen de terroristen meestal politieke veranderingen afdwingen in hun voordeel. Doelen kunnen onder andere zijn:

  • verzet tegen bestaande politieke, maatschappelijke en/of religieuze structuren
  • handhaving van de macht van een bepaalde organisatie
  • onafhankelijkheid van een volk wat onderdrukt wordt
Meningen over terroristen

Terreuracties kunnen te allen tijde plaatsvinden en worden door de plegers van dergelijke acties vaak als oorlog gezien.

De definitie van terrorisme hangt af van degene die de definitie hanteert en de tijd waarover men spreekt, een tijd van oorlog of een tijd waarin vrede heerst. Zo werden de acties tegen de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland en andere landen nooit als terrorisme bestempeld. De nazi’s bestempelden deze acties echter wel als terrorisme. Nelson Mandela werd tijdens de apartheid door de Zuid-Afrikaanse regering beschouwd als terrorist.

Vaak zijn onschuldige mensen het slachtoffer van terreuracties. Het doelwit kan politiek, economisch of religieus zijn. Men stelt dan vaak dat terrorisme een manier oorlogsvoering is, specifiek gericht op burgers of het ontwrichten van een samenleving.

Voorbeelden:

  • Afscheidingsbewegingen als de IRA in Noord Ierland (De IRA eist hun eigen grondgebied terug) en de ETA in het Spaanse Baskenland.
  • Voorbeelden van terrorisme door een staat zijn de Amerikaanse bemoeienissen in Nicaragua in de jaren tachtig en de huidige oorlog in Irak.
  • In Colombia wordt een deel van de bevolking door middel van terreurdaden onder de duim gehouden door drugsbendes.

Hezbollah, Hamas en de Al-Aqsa martelarenbrigade plegen aanslagen in Israël. Deze bewegingen hebben als doel Israël uit de Palestijnse grondgebieden weg te krijgen. Dit kun je vergelijken met het bovengenoemde voorbeeld in de tijd dat Nederland door de Nazi’s bezet was.

Waar denk je aan bij de elfde?

Een terreurdaad met veel slachtoffers en veel economische schade werd gepleegd op 11 september 2001, toen drie volle passagiersvliegtuigen invlogen op de Twin Towers in New York en het ministerie van defensie, het Pentagon, in Washington. Het vierde vliegtuig stortte neer voor het haar doel had bereikt. In totaal kwamen ca. 3000 mensen om het leven.

Een andere terreurdaad wat in Bosnië aan meer dan 7000 moslimmannen het leven heeft gekost, heeft zich afgespeeld op 11 juli 1995.
Deze mannen stonden onder bescherming van de VN-eenheid Dutchbat. De Nederlandse blauwhelmen keken toe hoe deze mensen weden afgevoerd. Door onderzoek is men te weten gekomen dat op bepaalde plaatsen, niet ver van de Nederlandse blauwhelmen, honderden mensen in massagraven lagen. Dit waren de mensen aan wie ze bescherming dienden te geven. Een enkele keer wist een moslimman onder een berg lijken vandaan te kruipen. Deze personen konden hun verhaal navertellen.

De reactie van de Verenigde Staten

Vlak na 11 september 2001 riep de Amerikaanse president de oorlog tegen het terrorisme uit. Dit resulteerde in een strenger veiligheidsbeleid, waaronder een strengere controle op Amerikaanse douaneposten. Zo worden sinds 5 januari 2004 politiefoto’s en vingerafdrukken afgenomen van bezoekers uit 150 landen; burgers van 27 voornamelijk Europese landen werden hiervan vrijgesteld. Deze landen gaven later in 2004 een biometrisch paspoort uit. Vanaf 30 september 2004 dienen ook bij burgers uit die 27 landen (met uitzondering van Mexico en Canada) politiefoto’s en vingerafdrukken afgenomen worden. Ondanks het feit dat het tegendeel wordt beweerd, is de boodschap uit de VS dat moslims niet langer welkom zijn. Draconische en discriminerende wetten gebaseerd op persoonsbeschrijvingen werden aangenomen.

De aanslagen van 11 september resulteerde ook in een oorlog met Afghanistan en Irak. Hoewel de VN hier geen toestemming voor heeft gegeven, hebben de VS deze landen toch aangevallen. Men kan derhalve stellen dat ook dat deze oorlogen onder terrorisme vallen. Het positieve resultaat is weliswaar dat Saddam Hoesein en de Taliban niet meer aan de macht zijn, maar aan de andere kant heeft het tienduizenden onschuldige mensenlevens gekost en nog eens tienduizenden gewonden geleverd. Tot de dag van vandaag gaat dit nog steeds door.

Terrorisme komt ook voor in de VS. Daarbij gaat het om rechtse libertaire terroristen die de (rechts)staat willen afschaffen. Een bekende exponent van deze terroristen is Timothy McVeigh, die verantwoordelijk was voor de bomaanslag op een overheidsgebouw in Oklahoma City.

Staatsterrorisme

Staatsterrorisme is terrorisme dat uitgevoerd of ondersteunt wordt door een bepaalde staat.
De volgende landen worden of werden regelmatig van staatsterrorisme beschuldigd: Argentinië, Algerije, Birma, Cambodja, Chili, China, Cuba, Egypte, Ethiopië, Frankrijk, India, Iran, Irak, Israël, Italië, Libië, Mexico, Noord-Korea, Pakistan, Rwanda, Soedan, Rusland, Spanje, Sri Lanka, Syrië, Turkije, Uganda, de VS, Vietnam en Zuid-Afrika.

Voorbeeld

De VS zijn in de jaren tachtig door het Internationaal Gerechtshof veroordeeld voor het onrechtmatige gebruik van geweld bij het steunen van de contra’s in Nicaragua. Volgens Noam Chomsky komt dit neer op staatsterrorisme.

In de documentaire Bowling for Columbine van Michael Moore, wordt een lijst van 16 vermeende Amerikaanse terroristische activiteiten genoemd. Vanaf 1953, met een door de VS opgezette val van de Iranese premier Mossadegh en de installatie van de Sjah als dictator, tot 2001 toen de VS nog 245 miljoen dollar aan steun gaven aan het door de Taliban bestuurde Afghanistan.

Daarnaast heb je nog nationalistische, rechtse en linkse terrorisme en diverse andere voorbeelden.

De intentie om de Islam te veranderen

Een aantal westerse landen probeert de Jihad (het gevecht) een andere betekenis te geven dan de term in werkelijkheid heeft, namelijk dat deze Jihad niet van deze tijd is. Het doel van deze politiek is het promoten van de zogenaamde “Moderne Islam” en is grotendeels gefinancierd, gepland, geleid en in praktijk gebracht door de CIA, die in één van hun verklaringen hebben gezegd: “Wij zijn radio stations aan het overnemen en we ondersteunen geleerden…We zijn een moderne islam aan het creëren”

De CIA wil zo ver gaan dat ze de moslims die zich verzetten tegen Amerika het moeilijk gaan maken door middel van propaganda en misleidende informatie. Hierdoor worden deze moslims in diskrediet gebracht en wordt er onenigheid onder de moslims teweeggebracht. Deze tactiek werd enkele jaren geleden al erkent door een prominente aanhanger van de Bush administratie.

“Wij willen een oorlog binnen de Islam.” Thomas Friedman, New York Times (December12, 2001)

Dit heeft ertoe geleid dat vele moslims misleid worden terwijl zij juist streven naar wederzijds respect en vrede met de westerse landen.

Omdat de Amerikaanse regering de Islam en in het bijzonder de Jihad niet begrijpen, heeft zij in de jaren negentig bij het Saoedische koningshuis aangedrongen op het aanpassen van de Koran aan deze tijd. Het ‘verzoek’ was de verzen die o.a. over Jihad en niet-gelovigen gaan, aan te passen dan wel te schrappen. Maar zelfs het Saoedische koningshuis vond dit te ver gaan.

Wel probeert het Koningshuis de interpretatie en ware betekenis van teksten te verdraaien. Ook zijn in Saoedi-Arabië honderden geleerden opgepakt en/of geëxecuteerd. Deze geleerden wilden niet aan deze ongebruikelijke praktijken mee werken.

Universiteit van Leiden en de Jihad

De eerste universiteit in Europa waar men een studie islam kon volgen was de Rijksuniversiteit Leiden. De opleiding werd opgericht in een tijd waarin de moslims in Egypte een gevecht (Jihad) tegen de Engelse bezetter begonnen, de moslims in Algerije in opstand kwamen tegen de Franse bezetter, de moslims in Libië tegen de Italiaanse bezetter etc.. De Europese kolonisten hadden behoefte aan eigen gekwalificeerd personeel dat deskundig was op het gebied van de Islam om beter bewapend te zijn tegen de opstanden in de bezette gebieden. De Rijksuniversiteit Leiden speelde in op deze behoefte.

Hoe interpreteren we Jihad op een juiste manier?

Wanneer het woord Jihad ter sprake komt, dan wordt vaak aan ‘de heilige oorlog’ gedacht. Mensen verwarren het woord Jihad met oorlog, wat niet juist is.

Het woord Jihad heeft twee betekenissen, namelijk, het voeren van een strijd (1) met jezelf en (2) tegen een zichtbare vijand (gevecht, oorlog etc.)

Een voorbeeld waar de Islamitische meisjes dagelijks mee worstelen, is het wel of niet dragen van een hoofddoek. Wel of geen wijde kleren. Of zolang het meisje niet getrouwd is, draagt ze nog een spijkerbroek en natuurlijk moet de onderbuik  worden ontbloten. Alle meiden doen dat toch, wat maakt het uit? Het resultaat is dat deze nieuwe innerlijke strijd vaak door onze meiden wordt verloren. Waardoor zij meer geconcentreerd zijn op die dingen die je even tevreden stellen. Dat is korte termijn denken zonder visie. Een Moslim doet juist aan lange termijn planning en weet dat Allah haar goed zal belonen. Dit is een ware vorm van Jihad.

Wat als het tijd voor het gebed is en iets tegen je zegt dat het ook later kan? Dit is ook een vorm van Jihad die we allemaal dagelijks meemaken.
De moslims die een innerlijke strijd met hun zelf aangaan en de onzichtbare vijand verslaan, hebben een sterke persoonlijkheid. Deze mensen zijn maatschappelijke, sociaal en Islamitisch verder, daar Jihad een onderdeel van het leven is.

Hoeveel van ons doen het ochtendgebed op tijd?
De meeste moslims slapen uit en ‘vergeten’ zo het ochtendgebed. Terwijl de dag van een Moslim eigenlijk start met het begin van de dageraad of op zijn laatst voordat de zon opkomt. Op deze manier, ervaart hij de pure onberispelijke frisheid van de ochtend voordat deze bedoezeld wordt door de adem van de zondaars, die niet ontwaken uit hun slaap dan voor de middag. Op deze manier verwelkomt een Moslim zijn dag vanaf zijn vroegste uren.

Een epidemie, die de moslims treft, is dat de moslims de structuur van hun manier van leven hebben omgedraaid. Met als resultaat dat ze tot in de nacht opblijven en dan zolang slapen, dat ze de gelegenheid missen om het ochtendgebed te verrichten. Eén van onze voorgangers heeft gezegd: “Ik verwonder me over degenen, die het ochtendgebed na de zonsopgang verricht; hoe zal hij begunstigd worden!”
In de volgende uitspraak van de Profeet (vzmh), gemeld door Al-Boecharie via Aboe Hoerairah, zien we hoe de onzichtbare vijand ons probeert te verslaan:

“De Duivel legt drie knopen in de nek van iedereen, die in slaap is. Elke knoop die hij legt, bezegelt hij met: ‘Je zult lang slapen, daarom slaap maar door’. Als men wakker wordt en men zich Allah herinnert dan zal één knoop losraken; en als hij dan Woedoe (de rituele wassing) verricht komt een tweede knoop los; dan zal als men het gebed verricht, de derde knoop los komen. Op deze manier zal de ochtend binnentreden met ijver en vreugde. Zo niet, dan zal men de ochtend gedeprimeerd en lui beginnen.”

Of zoals in Nederland wordt gezegd: De ochtendstond heeft goud in de mond.

Het verschil is groot!
Enerzijds een moslim van wie alle knopen van de duivel zijn losgemaakt en die zijn dag begint met het herinneren van Allah, met de rituele zuivering en met gebed. En zich dan begeeft naar strijd van het dagelijkse leven, met ijver, met vreugde en met een open hart. En anderzijds een Moslim in wiens nek de knopen van de Duivel dichtgeknoopt blijven en die dan zijn dag begint door te slapen tot de middag sloom, lui, traag en gedeprimeerd. Hoe kun je in dit geval de strijd, Jihad, van de onzichtbare vijand winnen?

(2) De tweede betekenis, een strijd met een zichtbare vijand, oftewel het gevecht, wordt door Allah in de Koran verduidelijkt:

“Toestemming (om te strijden) wordt gegeven aan degenen met wie oorlog wordt gevoerd, omdat zij worden onderdrukt … degenen die uit hun huizen worden verjaagd zonder geldige reden, alleen omdat zij zeggen: ‘Onze Heer is Allah.”
(22:39-40)

Uit het bovenstaande vers lezen we dat het de moslims alleen toegestaan is om oorlog te voeren, wanneer zij onder tirannie leven en onder drukt worden. Allah staat oorlog dus alleen toe ter verdediging. En Moslims mogen niet zomaar strijd voeren tegenover andere mensen: “En indien zij naar vrede neigen, neig er dan ook toe.” (8:61)

{mosgoogle left}Of zelfs het beledigen van andere godsdiensten wordt door Allah verboden, zoals we kunne lezen in 6:108-109: “En beledig degenen die zij naast Allah aanroepen niet, zodat zij, in hun onwetendheid, Allah niet zullen beledigen door de grenzen te overschrijden.