Middels dit artikel heb ik geprobeerd om geïnteresseerden kennis te laten maken met de geschiedenis van wetenschap en techniek in de Islam. Door het gebrek aan Nederlandstalig materiaal was ik genoodzaakt om grotendeels te werken met Turks, Engels en Duitstalige werken wat de nodige problemen met zich meebracht. Het was een ware beproeving om niet-Nederlandstalige informatie uit van academisch niveau uit verschillende talen te vertalen en deze zodanig aan te passen dat ze geschikt zijn voor gebruik op middelbaar niveau. Verder heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk oorspronkelijke bronnen zoals citaten en foto’s uit oude manuscripten te gebruiken zodat ze een inspiratie kunnen vormen voor de lezer.

Ondanks alle zorg en controle kan het zijn dat er verbeteringen of aanvullingen nodig zijn of kunnen er nieuwe ideeën ontstaan. Ik houd me warm aanbeloven voor terugkoppeling van zowel leerlingen als leerkrachten.


{mosgoogle left}Bronvermelding

  • Susan L Douglas en Karima Diane Alavi, The Emergence of Renaissance, Council on Islamic Education, 1999
  • Victor J. Katz, A History of Mathematics: An Introduction, Second Edition, Addison Wesley, 1998
  • Zo was het leven, toen dakkars voeren, Time-Life Books, 1998
  • Paolo Novaresio, De Grote Ontdekkingsreizen, Zuid Boekproducties, 1996
  • Donald R. Hill, The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices, Pakistan Hijra Council, 1987
  • Donald R. Hill, Islamic Science and Engineering, Edinburgh University Press, 1993