Radicalisering!

Gewelddadige radicalisering is een cultureel-maatschappelijke ideologie dat sommige aspecten van het leven probeert te domineren. En net als andere gewelddadige bewegingen, is haar primaire doelstelling om andere ideologieën d.m.v. geweld te domineren.

Kortom, radicalisme met geweld kan zijn gewijd aan de verovering van de wereld, met alle mogelijke middelen. Dit is een van de gewenste resultaten of het ultieme doel.

Radicalisme wordt soms gebaseerd op religieuze filosofieën en gewoontes. Maar de beweging vestigt ook gevaarlijke ideeën die de fundamentele menselijke rechten en vrijheden van meningsuiting ontkracht.

De meeste gelovigen zijn niet radicaal of politiek gemotiveerd, maar wijden hun geloof aan God. Echter toen sommige mensen politiek gemotiveerde, radicale ideologieën aannamen, is de wereld mede dankzij de wijze waarop deze ideologieën worden nagestreefd gaan verharden.

Het radicaal’s arsenaal kan divers en gevaarlijk zijn. Terrorisme is slechts een van de tactieken die gebruikt wordt door sommige radicalen. Nieuwe tactieken worden elke dag bedacht. Sommige zijn subtieler, zoals het gebruik van boeken of een onschuldige website. Anderen zijn ronduit gewelddadig, zoals het terroriseren van mensen die de vrijheid van meningsuiting omarmen.

Volgens de Koran en de Soennah bestaat er geen radicale Islam. En indien de Islam correct toegepast wordt, dan zijn vrede en leven in harmonie het resultaat. Zoals ook in de Koran wordt vermeld: “De beloning van goedheid kan niet anders dan goedheid zijn.” Soerrah, Arrahmaan, vers 60. Wie goed doet, goed ontmoet!

Redactie IC