Oorsprong mens of gewoon aap?

Zoals we ook eerder vermeld hebben zijn de levende wezens niet geëvolueerd, maar verschenen in hun perfecte vorm. Wat daarnaast ook wonderbaarlijk is, is dat er niet één levensvorm ineens bestond maar een grote variëteit aan schepselen.

De evolutionisten beweren dat de mens ontstaan is uit de aap. Wat zij over het hoofd zien is dat er vroeger ongeveer 6000 apensoorten geleefd hebben. Hiervan zijn er tegenwoordig maar 120 soorten van over.

Volgens de evolutionisten kan de ontwikkeling van aap naar mens onderverdeeld worden in vier categorieën:

  • Australopithecine
  • Homo habilus
  • Homo erectus
  • Homo sapiens

De Australopithecine en de Homo habilus waren apensoorten. Wat de andere soorten van (de homoserie) betreft daarvan dachten de evolutionisten dat het soorten waren die verder ontwikkeld waren dan de Australopithecine en de Homo habilus. Echter hebben recente ontdekkingen aangetoond dat de Homo habilus, Homo erectus en de Homo sapiens in verschillende delen van de wereld in dezelfde tijd leefden. Dat is iets waar deze geleerden niets van begrepen. Dit toont dus duidelijk aan dat ze niet elkaars voorouders geweest kunnen zijn. Veel geleerden hebben bewijzen gevonden dat de Homo habilus gezien moeten worden als een apensoort.
De Amerikaanse antropoloog Holly Smith heeft hier het volgende over gezegd:

“Mij beperkend tot analyse van specimen die aan deze criteria volden, gaven de patronen van de ontwikkeling van de tanden van de tengere Australopithecine en de Homo habilus aan, dat zij als Afrikaanse apen geclassificeerd moesten worden. Die van Homo erectus en Neanderthalensis werden als mens geclassificeerd”. (Holly Smith, American Journal of physical anthropology, vol. 94, 1994, pp. 307-250)

Laten we nu eens gaan kijken naar de Homo erectus (rechtopgaande mens). De enige reden waarom dit soort wordt gezien als primitief, is vanwege zijn schedelinhoud van 900-1100 cc en hun dikke wenkbrauwen. Maar ook tegenwoordig hebben tal van mensen de dezelfde schedelinhoud. Kijken we naar de Aboriginals dan zien we precies dezelfde wenkbrauwen. Het verschil tussen Homo erectus en de moderne mens is niet groter dan die van de tegenwoordige Pygmee en de Europeaan.

Waar de evolutionisten hun hoofd helemaal over kraken, is het onverklaarbare feit dat er nog steeds apen leven naast de mens. Als de evolutie theorie zou kloppen (denk aan ‘the survival of the fittest’), dan hadden de apen al lang uitgestorven moeten zijn. {mosgoogle left}En het moet zo zijn, dat toevallig alle tussenvormen tussen de aap en de moderne mens uitgestorven zijn! Toch doen de evolutionisten middels propaganda, tijdschriften, lezingen en films erg hun best om ons te doen geloven dat wij van oorsprong dieren zijn. Maar wat moet men anders, als de Schepper verworpen wordt.