Niet de Islam praktiseren zoals je wilt

Moslims als minderheid in sommige landen kunnen niet de Islam praktiseren zoals ze willen. Zal Allah ze hiervoor straffen?

Doe je best om Allah te aanbidden en de Islam te praktiseren zoals bevolen is. Span je in voor je rechten. Probeer met andere moslims een aangename omgeving te creëren voor de moslim-minderheid.

Allah weet wat je kunt en wat je niet kunt. Aanbid Allah zo goed mogelijk. Allah is de Barmhartige en de Vergever. Allah vergeeft wat Hij wil en wie Hij wil. Allah is de Alwetende, de Wijze, en de Rechtvaardige.

In de Koran lezen we: “Wij belasten geen ziel boven haar vermogen…” (6:152)

Allah verplicht je niet die dingen te doen die voor jou onmogelijk te doen zijn. Doe je best en laat de rest aan Allah over.