Mijn teergeliefde vader is overleden

Mijn teergeliefde vader is overleden. We zijn er kapot van. Graag zou ik nog zoveel voor hem meer willen doen. Ik heb gehoord dat je sadaqa kunt doen in naam van een overleden persoon en dat de hasanats hiervan naar die persoon gaan. Is dat zo? Wat kan ik nog meer doen? Moet je dan ook de intentie uitspreken?
Jazak Allahoe gairan

Antwoord

Je kunt voor een overledene het volgende doen:

“Al-istigfaar” vragen en dat betekent vergiffenis vragen voor je vader. Door bijvoorbeeld te zeggen: “Alhomma 3ferlahu”.

Sadaqa is ook 1 van de daden waarvan je vader profijt van zal hebben. Je hoeft niets uit te spreken, de intentie is voldoende.

De “Hadj” (bedevaart) voor je vader verrichten is ook een zeer goede daad. Zeker indien je vader niet de kans heeft gehad de Hadj zelf te verrichten. Degene die de Hadj voor hem gaat verrichten moet wel zelf al de Hadj hebben gedaan. Dit is een eis.

Ibn ‘Abbas (Moge Allah tevreden met hem zijn) zei:

“Een man vroeg: “Profeet van Allah! Mijn vader is overleden en heeft nog geen Hadj verricht. Zal ik het voor hem doen?” Hij antwoordde: ‘denk je niet dat als je vader een schuld had, dat je het voor hem zou betalen?” Hij antwoordde: “Ja.” De Profeet zei: ‘Een schuld aan Allah is nog belangrijker om terug te betalen.’

Waar hij ook profijt van zal hebben, is wanneer de nabestaanden (vrouw, kinderen, klein kinderen etc..) de Islam goed praktiseren.

De Boodschapper van Allah (moge Allah hem zegenen en vrede geven) zei:

“Na zijn overlijden kan de gelovigen slechts van de volgende handelingen en goede daden profiteren: kennis die hij onderwezen heeft en doorgegeven, een goede zoon, die hij achterlaat, een kopie van de Koran die hij vermaakt heeft, een moskee die hij heeft laten bouwen, een huis dat hij voor een reiziger heeft laten bouwen, een kanaal dat hij heeft gegraven, of een handeling van liefdadigheid die hij uit zijn bezit heeft besteed, toen hij levend en in goede gezondheid was en dat nu naar hem toekomt, na zijn dood.”

Mocht jouw vader nog schulden hebben, dan dien je deze te betalen. Want de moslims zijn het er over eens dat de schulden, waar een dode nog steeds verantwoordelijk voor is, terugbetaald moeten worden, zelfs als de persoon, die het betaalt, een vreemde is en het geld niet uit de erfenis komt. Dit wordt in de hadeeth van Aboe Qatada aangetoond:

Aboe Qatada zei dat hij voor een bepaalde dode twee dinar zou betalen. Toen hij ze betaald had, zei de Profeet (moge Allah hem zegenen en vrede geven) tegen hem: “Nu is zijn huid koel.”

Tenslotte is het voor de nabestaanden van belang oprecht berouw aan Allah te tonen en goede daden verrichten. Uiteraard de Islam goed te praktiseren. De Islam bestaat niet alleen maar uit het verrichten van het gebed en het dragen van een hoofddoek. Islam is veel meer dan dit alleen.

Mijn advies is een totale terug keer naar de Islam, alle wetten naleven en al wat verboden is verwerpen. Voor degenen die weinig kennis hebben van de Islam, is het een must om in deze correcte godsdienst te verdiepen. Er zijn genoeg lezingen in Nederland, vele boeken zijn in het Nederlands en het Arabisch verkrijgbaar. Het is voor ons allen de tijd om meer te kennis te verageren. {mosgoogle left}

Wij vragen Allah dat hij ons leidt en dat Hij jouw vader en alle overleden gelovigen vergeeft en ze de Jannah doet binnen treden. Amien.

Door Aboe Ibrahiem