Kan God iets vergeten? Kan God je zonden vergeten?

Misschien een rare vraag, maar kan God iets vergeten? Kan God je zonden
vergeten?

Antwoord

Je moet weten dat bij het begaan van een zonde of een goede daad er steeds een engel bij je is en alles noteert. Dit wordt aan Allah, (Verheven is Hij ) overgebracht. Weet wel: engel of geen engel, Allah (Verheven is Hij) ziet alles, onthoudt alles en vergeet niets!

De profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Al-ihsaan is dat je Allah (Verheven is Hij) aanbidt alsof je Hem kunt zien, en als je Hem niet kunt zien, Hij ziet jou wel.”

Hieruit kan men concluderen dat Allah (Verheven is Hij), dus niets vergeet, maar daarentegen kan hij jou wel vergeven nadat je een zonde hebt gepleegd.

De profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Een dienaar die een zonde begaat, daarna goed de wassing verricht en vervolgens twee rakaat bidt en om vergeving vraagt, Allah (Verheven is Hij) vergeeft hem.”

Er zijn drie voorwaarden voor het vergeven van een zonde:

1. Het tonen en hebben van spijt van de zonde die je hebt begaan.
2. Stoppen met het begaan van de zonde.
3. De intentie hebben deze zonde nooit meer te begaan.

Als Allah (subhanaho wata3ala) ziet dat je spijt hebt van je zonde, zal Hij jou vergeven. Nadat de engel deze had opgeschreven in het Boek, zal Allah deze wissen, maar vergeten doet Hij niet!

Hij is de Alwetende

Assalam wa3alaikum