Jihaad en vrouwen

Is jihaad niet verplicht (waajib) voor vrouwen, of het nu jihaad is door da’awah of door het vechten tegen de kuffaar?

Antwoord

Allah zij geprezen:

Jihaad tegen de kuffaar door vechten is niet verplicht voor vrouwen, maar zij moeten jihaad verrichten door anderen tot de waarheid (da’wah) te roepen en ze te onderwijzen in de islam, binnen de grenzen dat ze beschermt en hierbij ook de kleding te dragen die hun ‘awrah bedekt. Zij moeten niet mengen met niet-mahram mannen of met een zachte stem praten met niet-mahram mannen of alleen zijn met niet-mahram mannen.

Allaah zei betreffende vrouwen van de Boodschapper van Allaah (sallallahoe alayhie wa selaam: “En onthoud (o leden van de familie van de Profeet) de Genade van jouw Heer, dat wat in jullie huizen wordt gereciteerd van de Verzen van Allaah en Al-Hikmah (zoals Profeten, Sunnah)” [al-Ahzaab 33:34]

Het werd verteld dat Aa’ishah (moge Allaah tevreden met haar zijn) zei: Ik zei, o, Boodschapper van Allaah, moeten vrouwen een vorm van jihaad verrichten? Hij zei: Ja, zij moeten de vorm van jihaad verrichten waarin geen vechten is: Hajj en Umrah. Verteld door Ahmad, 6/68;Ibn Maajah, 2/968)

Het werd ook verteld dat zij zei: O Boodschapper van Allaah, wij zien dat jihaad de beste daad is. Kunnen wij niet aan de jihaad meedoen? Hij zei, “Maar de beste jihaad is een geaccepteerde Hajj. (overleverd door Ahmad, 6/67, al-Bukhaari,2/141).

En Allaah is de Bron van kracht. Moge Allaah onze Profeet Muhammad en zijn familie en metgezellen zegenen en hun vrede geven.

Fataawaa al Lajnah al- Daa’imah, 12/34

Bron: Islam Q&A
Vertaald door broeder Abdullah