Is transplantatie en donatie van organen toegestaan in de Islam?

Salaamoe 3aleikoem,

Is transplantatie en donatie van organen toegestaan in de Islam? Zoja, kan je dan bv. een hartklep van een varken of van eender welk dier ook aanvaarden?

Salaamoe 3aleikoem

Antwoord

Wa aleikoem assalaam wa rahmatoe Allah wa barakatoeh

Allereerst wil ik jou bedanken voor het vertrouwen in het team van Islam City. Insha Allah zal ik jou vraag kunnen beantwoorden.

Allereerst zal ik, insha Allah, jou vraag beantwoorden of transplantatie en donatie van organen in de Islam is toegestaan.

Dit is een vraag van een nieuw ontstane kwestie, maar ik zal het insha Allah zo goed mogelijk proberen te beantwoorden

Sommige hedendaagse geleerden, die bevoegd zijn tot zelfstandige oordeelsvorming op basis van eigen bronnenonderzoek, stonden dit wel toe. Maar zij stelden wel enkele voorwaarden, waaronder; de arts-specialist moet beoordelen of (bijvoorbeeld) de nier die weggenomen wordt van de gezonde mens geen oorzaak kan zijn voor het verzwakken van zijn gezondheid, of zelfs oorzaak zou zijn van zijn overlijden. Voorts dat de kans van het welslagen van de transplantatie hoog moet zijn overeenkomstig de schatting van de arts-specialist. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, dan is het geoorloofd. Dit zijn de gronden die aanwezig moeten zijn. Vervolgens stellen wij ons vertrouwen op de Levende die niet sterft.

Dit antwoord is gebaseerd op een fatwa van imam Khalil el Moumni op de vraag of een moslim tijdens zijn leven een orgaan van zijn lichaam mag doneren.


Question:
What is the ruling on donating organs?.

Answer:
Praise be to Allaah.
Donating organs is not all on one level. There is the donation of organs on which life depends, and there is the donation of organs on which life does not depend.
If the donation is of an organ on which life depends, such as the heart or liver, it is not permissible to donate it, according to the consensus of the scholars, because that is killing a soul.
But if it is an organ on which life does not depend, such as a kidney or blood vessels, then there is a difference of opinion among contemporary scholars, and there are two views on this matter:

1 – That it is permissible to transplant human organs
2 – That it is not permissible to transplant human organs

Fatwas stating that it is permissible have been issued by a number of conferences, seminars and committees, including: the International Islamic Conference held in Malaysia; the majority of the Islamic Fiqh Council, whose fatwa may be seen in the answer to question no. 2117; the Council of Senior Scholars in the Kingdom of Saudi Arabia; and the Fatwa Committees in Jordan, Kuwait, Egypt and Algeria.
It is also the view of a number of scholars and researchers, including Shaykh ‘Abd al-Rahmaan ibn Sa’di.

Some of the scholars favoured the view that transplants are permissible on condition that the donor is a harbi kaafir (i.e., one who is in a state of war against Islam, not one with whom the Muslims have a treaty, or who is living under Muslim protection), because the harbi kaafir has no sanctity, whereas the sanctity of the Muslim is established in life and in death.
For more information see the book Ahkaam al-Jaraahah al-Tibbiyyah by Shaykh Muhammad al-Mukhtaar al-Shanqeeti, pp. 354-391

En Allah weet dit het best!

De verwijzing uit het vorige antwoord naar question no. 2117 is het volgende antwoord:

Question:
Are you allowed to donate or receive organs, since I have seen no direct prohibition on organ transpants in the Quran.

Answer:
Praise be to Allaah.
This subject is one of the topics which is being researched by the Islamic Fiqh Council (Majma’ al-Fiqh al-Islami), which has issued the following fatwaa:

1) It is permitted to transplant or graft an organ from one part of a person’s body to another, so long as one is careful to ascertain that the benefits of this operation outweigh any harm that may result from it, and on the condition that this is done to replace something that has been lost, or to restore its appearance or regular function, or to correct some fault or disfigurement which is causing physical or psychological distress.

2) It is permitted to transplant an organ from one person’s body to another, if it is an organ that can regenerate itself, like skin or blood, on the condition that the donor is mature and understands what he is doing, and that all other pertinent shar’i conditions are met.

3) It is permitted to use part of an organ that has been removed because of illness to benefit another person, such as using the cornea of an eye removed because of illness.

4) It is haraam to take an organ on which life depends, such as taking a heart from a living person to transplant into another person.

5) It is haraam to take an organ from a living person when doing so could impair an essential vital function, even though his life itself may not be under threat, such as removing the corneas of both eyes. However, removing organs which will lead to only partial impairment is a matter which is still under scholarly discussion.

6) It is permitted to transplant an organ from a dead person to a living person whose life depends on receiving that organ, or whose vital functions are otherwise impaired, on the condition that permission is given either by the person before his death or by his heirs, or by the leader of the Muslims in cases where the dead person’s identity is unknown or he has no heirs.

7) Care should be taken to ensure that there is proper agreement to the transplant of organs in the cases described above, on the condition that no buying or selling of organs is involved. It is not permitted to trade in human organs under any circumstances. But the question of whether the beneficiary may spend money to obtain an organ he needs, or to show his appreciation, is a matter which is still under scholarly debate.

8) Anything other than the scenarios described above is still subject to scholarly debate, and requires further detailed research in the light of medical research and shar’i rulings.
See also questions # 2141, 2159, 424. And Allaah knows best.

Qararaat Majma’ al-Fiqh al-Islami

En Allah weet dit het best.

Dan het tweede deel van jou vraag insha Allah. Zo ja, kan je dan bv. een hartklep van een varken of van eender welk dier ook aanvaarden?

Ook dit antwoord heb ik gebaseerd op een fatwa van imam Khalil Moumni. Ik zal insha Allah even in het kort het verhaal van de vraagsteller samenvatten. Het ging om een vrouw die een tweede chirurgische ingreep aan haar hart moest ondergaan. Ze werd voor de keuze gesteld tussen een metalen hartklep en de hartklep van een varken. Haar vraag was wat zij moest kiezen, aangezien zij bij de metalen hartklep haar hele leven medicijnen zou moeten slikken. Wat zegt de Islamitische Wet hierover?

Het antwoord van imam Khalil Moumni, dat ik letterlijk zal overnemen, luidt als volgt:

Je moet voor het gemakkelijkste kiezen. Gods gezant (saw) verkoos altijd het gemakkelijkste als het niet verboden is. Maar noodomstandigheden kennen bepaalde regels. Want de Wet is een wet van gemak en volledige wegneming van bezwaren. Jouw situatie, gelovige zuster, is er een van nood, en nood breekt wet. De Islamitische Wet staat aan degene die in nood verkeert toe om het vlees van dode dieren of wat dan ook te consumeren, al is het verboden, teneinde zichzelf te kunnen redden van de ondergang. De godsdienstgeleerden stonden het gebruik van goud door mannen toen, ten behoeve van een medische behandeling, hoewel het hun verboden is. Aldus kennen noodomstandigheden bepaalde regels. De godsdienstgeleerden stonden ook bloedtransfusie toe ten behoeve van medische behandeling, hoewel (consumptie van) bloed verboden is. Dit alles toont aan dat je gezondheidstoestand je toestaat door middel van deze hartklep te worden behandeld, vanwege de noodomstandigheden waarin je verkeert. Nood breekt wet. En Allah weet dit het best!”

{mosgoogle left}Het is dus toe toegestaan om in een noodsituatie zelfs de hartklep van een varken te aanvaarden en dus ook van welk dier dan ook. Zoals imam Khalil Moumni zei: Nood breekt wet! En Allah weet dit het best!

Insha Allah heb ik jouw vragen beantwoord.

Wa aleikoem assalaam wa rahmatoe Allah wa barakatoe

Door: Oem Tasnime {mosgoogle left}