Is het voor een meisje toegestaan om een studie te volgen tot verpleegkundige of arts?

Deze vraag werd ook aan Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid gesteld. Hieronder is zijn antwoord (samengevat):

…. Het is toegestaan voor een vrouwelijke arts of verpleegkundige om een kliniek te openen voor de behandeling van vrouwen en kinderen. Door dit te doen, vervult zij de plicht van fard kifaayah (een plicht die op de volledige gemeenschap valt – als sommige mensen het vervullen, wordt de verantwoordelijkheid opgeheven van de rest, anders zullen allen verantwoordelijk worden gehouden. Vertaler). Dergelijke klinieken maken het voor zieke vrouwen gemakkelijk om een vrouwelijke arts te raadplegen, zodat ze hun `awrah niet meer vóór een mannelijke arts hoeven te tonen wanneer zij behandeling nodig hebben.

Een hadeeth die beschrijft dat moslimvrouwen aan het begin van de Islam een beroep uitoefenen werd verteld door Hafsah, betreffende een vrouw die gewonden behandelde. Al-Bukhaari heeft in zijn Saheeh gerapporteerd dat Hafsah zei:

Een vrouw kwam en bleef bij het fort van Bani Khalaf, en vertelde ons over haar zuster. De echtgenoot van haar zuster ging op militaire campagnes met de Profeet (vzmh). Hij was op 12 campagnes geweest, en zij (zijn vrouw) had hem op 6 begeleid. Zij zei, ` Het was gebruikelijk om de gewonden te behandelen en zorg aan zieken te geven…’ ” (Gerapporteerd door Al-Bukhaari, nr. 313).

Maar het werk van een vrouw als verpleegster of arts, is onderheven aan regels die in andere Islamitische teksten worden vermeld. Al-Haafiz ibn Hajar, die op bovengenoemde hadeeth commentaar geeft, heeft een aantal van deze voorwaarden vermeld:

“Wat wij van deze hadeeth leren is dat een vrouw medische behandeling aan een niet-mahram man (met wie zij niet verwant is) mag geven, mits dit bijvoorbeeld bestaat uit het brengen van medicijnen, of andere vormen van indirecte behandeling (d.w.z. zonder lichamelijk contact) – behalve in gevallen waarbij het noodzakelijk is en er geen vrees voor verleiding is (zoals in geval van noodsituatie of in het geval van een ramp).”

Als een vrouw in volledige hijaab werkt, zonder dat zij de mannelijke patiënt raakt, of dat zij alleen met hem is, en zolang er geen vrees is voor verleiding, dat zij verleid wordt of dat zij hem verleidt, en datzij geen essentiëlere verplichtingen heeft zoals het verzorgen van haar kinderen, en zij heeft toestemming van haar beschermer, dan is het toelaatbaar voor haar dit werk te verrichten.

Over het algemeen geldt dat manlijke patiënten door mannelijke artsen en verpleegers behandeld dienen te worden, en vrouwelijke patiënten door vrouwelijke artsen en verpleegsters. Mengen van man/vrouw in medische zorg zou niet moeten gebeuren, behalve wanneer het noodzakelijk is, en zolang er geen vrees voor verleiding is. En Allaah weet best.

{mosgoogle left}Islam Q&A Sjeik Muhammed Salih al-Munajjid

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat een meisje een opleiding mag volgen tot verpleegkundige of arts, mist de intentie in overeenstemming is met het bovengenoemde.

Samengevat door Aboe Soufyan