Invloed op Europa

De invloed van Arabische wiskundigen op het Westen werd zichtbaar na 1085 CE toen de Islamitische stad Toledo, met zijn omvangrijke bibliotheken en universiteit werd veroverd door Spaanse Christenen. Europese geleerden bestudeerden deze boeken en gaven door wat ze leerden.

Terwijl verschillende invoeringen en enkele eeuwen nodig was voor het weid verspreid gebruik van Arabische getallen, word Leonard van Pisa ‘’Fibonacci’’ gezien als de persoon die ze eerst invoerden in Europa. Fibonacci schreef zijn “Liber Abacci’’ in 1202 in welke hij het gebruik van plaatsaanduiding, Algabra en Arabische getallen introduceerde in het  Westen. 9e eeuwse boeken over geometrie geschreven door de gebroeders Banu Musa uit Bagdad werden doorgegeven naar de Latijnse wereld in de 12e eeuw door Gerard van Cremona. Verschillende Arabische vertalingen van Euclides en andere Griekse wiskundige werken werden vertaald naar het Latijn, vaak met de commentaren en herzieningen van Moslim wiskundigen. Bovendien, antwoorden op sommige wiskundige problemen voorgesteld door wetenschappers uit de oudheid waren doorgegeven door de eeuwen heen en simpelweg geaccepteerd als correct.

De Arabische wiskundigen alhoewel, ontwikkelden de kunst van het zoeken naar bewijzen voordat wiskundige vergelijkingen werden geaccepteerd zonder vragen. Ze leverden kritiek op ideeën uit de oudheid en ontdekten enkele wiskundige puzzels die de Moslim wetenschappers bezig hield voor 500 jaar lang. Terwijl ze niet werden opgelost maakten de bewijzen ervan de weg vrij voor communicatie van wiskundige ideeën met Europese opvolgers enkele eeuwen later. Bijvoorbeeld, een probleem van parallellen dat Moslim wetenschappers generaties lang probeerden op te lossen werd in de 12e eeuw vertaald, maar werd weer pas in de 17e eeuw door
Europese wiskundigen opgepakt. Terwijl de Europeanen begonnen met het bestuderen van deze wiskundige puzzels, was er een hele verzameling van commentaren beschikbaar over deze vraagstukken die hun kon helpen bij het oplossen ervan. {mosgoogle left}

Het resultaat was een doorbraak in wiskunde. Sommige van deze ouwe puzzels staan nog steeds op tafel terwijl andere wachten op een nog ingewikkelder oplossing. In elk geval, de bijdragen van Moslim wiskundigen namen hun plaats in tussen de universeel erkende mijlpalen van wetenschap.