Ik ben ziek en huil

Ik ben ziek en ik huil soms buiten mijn wil om over mijn toestand nadat ik getroffen ben door deze ziekte. Wordt dit gehuil als een soort tegenwerking van Allah en het niet accepteren van zijn lot beschouwd? En valt het praten over de ziekte met familie hier ook onder?

Antwoord:

Er is geen bezwaar tegen huilen als dit alleen tranen zijn die uit de ogen komen en gepaard gaat met gejammer of geklaag. Toen Ibraahiem, de zoon van de Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, stierf, heeft de Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, gezegd:

‘’Het oog traant, het hart heeft verdriet, maar we zeggen niets behalve dat wat Allah verheugt. We zijn zeker verdrietig over jouw vertrek, O Ibraahiem’’

Er bestaan talrijke ahaadith met deze strekking. Er is ook geen bezwaar tegen om jouw familie en vrienden over je ziekte te vertellen. Zolang je Allah prijst, Hem dankt, Hem looft en Hem om genezing vraagt en de toegestane middelen gebruikt voor
je genezing. We adviseren je geduld en hoop op een beloning van Allah te hebben. Je kunt je op iets goeds verheugen omdat Allah heeft gezegd:

‘’Alleen de geduldigen zullen hun beloning volledig ontvangen, zonder afrekening’’ (Soerah Az-Zomar:10)

De Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, heeft gezegd:

‘’Een moslim wordt niet getroffen door verdriet, vermoeienis, ziekte of pijn, al is het een prik van een doorn, of Allah vergeeft hiermee zijn fouten’’

De Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, heeft ook gezegd:

‘’Als Allah het goede wil voor een persoon dan beproeft Hij hem’’

Sheikh Ibn Baaz
Bron: Antwoorden op vragen van de Moslimvrouw door Zijne Eminentie,
Sheikh Abdul-Aziez ibn Abdillaah ibn Baaz, De Nobele geleerde, Sheikh
Mohammed ibn Saalih Al’Uthaimien.

Overgenomen door
Safiyyah Al Hollandia
{mosgoogle}