Hij was man, is nu vrouw

Een zuster die ik ken was als man geboren… na verloop van tijd heeft ze haar geslacht veranderd naar een vrouw. Dus is zij nu vrouw geworden. (Ze was toen nog geen moslim). Nu heeft ze nog niet zo lang geleden de shahada afgelegd maar mijn vraag is nu.. . hoe wordt ze nu in de Islam gezien: als man of vrouw? Mij lijkt het meest logisceh dat ze nog gewoon man is, maar Allaah oe alem.

Antwoord

Deze vraag is voorgelegd aan Schekh Salih Sheimi (betrokken aan de moskee van de Profeet (vzmh) te Medina) en zijn reactie was:

“Zolang zij zich nu als vrouw voelt en zij is nu pas bekeerd tot de Islam, hoeft zij zich niet weer om te bouwen tot man.” Hij vroeg mij (Aboe Ibrahiem):

“Waarom heeft zij dit gedaan?” Ik zei: “zij had altijd zich gevoeld als vrouw.” Hij zij: “mischien was ze in het verleden een guntha1 en daarom heeft ze dat gedaan.”

Het is wel van belang voor haar om de Islam te praktiseren en doen wat ze moet doen. Verder hoeft ze niet te vertellen wat ze in het verleden was. Ze moet het voor zich houden en Allah zal haar taubah aanvaarden, ameen.

Wel moeten we opmerken dat een moslim dit niet mag en kan doen. Het is immers een hele grote zonde. Bovenstaande geval is gebeurd terwijl die persoon nog geen “moslim” was. Een moslim weet dat dit ten strengste verboden is en dat je dient te accepteren zoals Allah je heeft geschapen.

In soerrah Annisa, vers 119, lezen we dat de satan er alles aan doet om de mens zover te krijgen dingen te doen die bederfelijk zijn:

“En ik zal hen zeker doen dwalen en ijdele begeerten in hen opwekken en ik zal hen voorzeker ophitsen en zij zullen de oren van het vee afsnijden en ik zal hen voorzeker aansporen en zij zullen Allah’s schepping bederven.” (Koran, de Vrouwen, A-Nisaae, vers 119)

Moge Allah ons beschermen tegen de satan.

1) Guntha is iemand die geboren wordt met 2 ledematen, dus persoon is zowel man als vrouw tegelijk.

Door Aboe Ibrahiem