Het zien van de Profeet (vrede zij met hem)

In de naam van Allah, de Meest Genadevolle, de Barmhartige.

Alle lof en dank zij voor Allah, en vrede zij met Zijn Boodschapper.

Beste vrager,

We willen je allereerst bedanken voor het grote vertrouwen dat je in ons stelt, en we smeken Allah de Almachtige ons te helpen Zijn zaak te dienen en ons werk goed te doen.

Er zijn veel verslagen die indiceren dat de Profeet (vrede zij met hem) gezien was door vele mensen. Echter, de meerderheid van deze verslagen hebben zwakke ketens van overleveraars. In de eerste plaats is de Profeet (vrede zij met hem) in een droom of in bewustzijn zien, geen geloofsartikel.

Reagerend op de vraag, Sheikh ‘Atiyahh Saqr, vroeger hoofd van de Al-Azhar Fatwa Comissie, antwoordde hij als volgt:

“Al-Bukhari en Moslim en andere samenstellers van Hadith brengen verslag uit dat de Profeet (vrede zij met hem) gezegd heeft, “Wie mij in een droom ziet, zal mij in zijn bewustzijn zien, en shaitan kan mij niet imiteren in vorm.”

Deze hadith duidt duidelijk aan dat een Moslim de Profeet (vrede zij met hem) kan zien terwijl hij wakker is.

Imam As-Suyuti meldt dat hij de Profeet (vrede zij met hem) zag bij bewustzijn. Vele andere betrouwbare geleerden hebben hetzelfde gemeld.

De verschillende meldingen onderzoekend omtrent het kunnen zien van de Profeet (vrede zij met hem), kunnen we het volgende afleiden:

1. Het is mogelijk de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) te zien in een droom, net zoals iemand droomt van een geliefde persoon.

2. Wie de Profeet (vrede zij met hem) in zijn droom ziet, zal hem in zijn bewustzijn zien, dat is volgens de belofte gesteld in de hadith. Moslim geleerden verschillen echter van mening of de belofte van de Profeet (vrede zij met hem) uit zal komen in deze wereld, of in het Hiernamaals.

3. Er is geen geschreven bewijs dat tegengaat dat men de Profeet (vrede zij met hem) kan zien terwijl hij wakker is. In principe is het mogelijk hem in een visioen of in werkelijke vorm te zien.

4. Vele verhalen stellen dat de Profeet (vrede zij met hem) gezien was door vele mensen. Echter, de meerderheid van deze verslagen hebben zwakke kettingen van overleveraars. Zodoende, als er mensen zijn die niet in deze verhalen geloven, moet er niet slecht van hen gedacht worden of moeten ze niet beschuldigd worden van ongeloof. De Profeet (vrede zij met hem) zien, is geen geloofsartikel dat van de gelovige een ongelovige maakt als hij ontkent.

5. Als iemand beweert de Profeet (vrede zij met hem) te zien, moet hij een betrouwbaar en geloofwaardig persoon zijn die gezond van geest is en in aanmerking kan komen als getuige.

6. Wie beweert de Profeet (vrede zij met hem) te zien, moet dit niet gebruiken om persoonlijk gewin te bereiken of het misbruiken voor enig ander doel dat de grondslagen van de religie tegengaat.

En Allah weet het best.

Bron: Islam Q&A