Het verzorgen van een lezing in de kerk

Iemand is uitgenodigd om een lezing over de islam in een kerk te geven. Is het verstandig de uitnodiging te accepteren?

Alle lof zij Allah.

Deze vraag is door Shaykh Muhammad ibn Saalih al-‘Oethaymien, moge Allah hem behoeden, als volgt beantwoord:

Deze kwestie heeft verdere onderzoek nodig, omdat de plaats niet geschikt is, behalve in het onwaarschijnlijke geval dat men zou kunnen zeggen dat de moslims zo krachtig zijn dat ze hun religie kunnen verkondigen in plaatsen waar christenen hun aanbidding verrichten. Als dat het geval is, dan is het goed. Maar ik ben bang dat misschien het tegenovergestelde het geval kan zijn, namelijk dat de moslims worden gedwongen om te praten over hun godsdienst in de kerk. Vandaar dat ik denk dat hij het niet zou moeten doen, om te voorkomen dat mensen in deze categorie van zwakte vallen.

En Allah weet het beste.

Shaykh Muhammad ibn Saalih al-‘Oethaymien