Een vriend zegt dat hij Jezus is!

Vraag:

Wat moet ik met een vriend die bijna dagelijks bij mij over de vloer komt zeggen dat hij al dagen lang met het idee komt dat hij jezus is, hoe kan ik dit uit zijn hoofd praten want elke keer hebben wij ruzie wanneer dit onderwerp van pas komt, het maakt het moeilijk voor mijn gein(kinderen) deze begrijpen het niet waarom hij zo denkt, maar voor mij la ilaaha illa allah.

hoe moet ik hiermee omgaan want ik kwets hem elke keer als het tersprake komt .

Antwoord:

Dit is een moeilijke kwestie en we kunnen moeilijk hier een antwoord op geven. Is deze man niet krankzinnig? Zo niet, is het dan misschien een idee om met deze man naar een Islamitische geleerde (het liefst iemand die de Islam beheerst en Psycholoog is) te gaan.

‘Behalve diegene die berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen wisselt Allah hun zonden in voor goede daden. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.’
( Koran 25:70 )

Team www.IslamCity.NL