Een kijk in de geschiedenis

Arabische getallen, de nul en decimalen

In de 9e eeuw kwamen wiskundigen uit India op het idee om symbolen te gebruiken voor het vertegenwoordigen van een hoeveelheid van numerieke plaatsen en nul als een plaatshouder.

Indiase wetenschappers begonnen met het gebruik van symbolen zoals de ‘’3’’ of ‘’7’’ om een bepaald nummer of hoeveelheid uit te drukken. Dit was een radicale idee dat het mogelijk maakte om berekeningen uit te voeren zoals het voorheen niet mogelijk was. Probeer om het belang van deze numerieke symbolen te begrijpen, een simpele rekensom uit te voeren door bijvoorbeeld 32, 24 en 75 bij elkaar op te tellen en te delen door 12, door gebruik te maken van Romeinse getallen. Het is onmogelijk werk!

Een andere belangrijke wiskundige concept dat de Islamitische cultuur overnam uit India was het idee van ‘’plaats waarden’’. Wanneer we een getal schrijven, schrijven we de getallen in rijen of plaatsen die we herkennen als ‘’tientallen’’, ‘’honderdtallen’’ en ‘’duizendtallen’’ enz, zodat de serie van de getallen 4-3-7-5 vierduizend driehonderd vijfenzeventig betekent. Door getallen op deze manier te schrijven konden geleerden simpele taken zoals optellen en aftrekken met grote gemak uitvoeren. In de tijd daarvoor werden berekeningen gedaan met handen en vingers of de abacus, een Chinese uitvinding.

Tot de introductie van het getal 0, was er geen enkele manier om het concept van ‘’niks’’ uit te drukken. Dit mag onbelangrijk lijken, totdat je probeert om het getal 406 te schrijven zonder een 0. Alweer lijkt het onmogelijk. Er is een grote verschil tussen 406 en 46. Symbolen voor de afwezigheid van een getal werden al tijdens de klassieke Maya periode in Amerika ‘’250-900’’ na Christus gebruikt, maar werd pas vanaf de 9e eeuw door geleerden succesvol gebruikt als wiskundig symbool.

{mosgoogle left}Deze ideeën waren een doorbraak in de wiskunde en vormden voor Islamitische wetenschappers belangrijke hulpmiddelen dat nodig was voor de ontwikkelingen van takken van wiskunde zoals, algebra, vlak en vaste geometrie, trigonometrie en calculus.