Definitieve sterilisatie

Ik heb een vraag. Is het steriliseren van een man om geen kinderen te krijgen in de Islam toegestaan? Het is namelijk zo; mijn vrouw en ik hebben besloten om geen kinderen meer te nemen. We hebben al 4 kinderen, alhamdoliLLah.
De reden voor een eventuele sterilisatie is dat mijn vrouw niet tegen voorhoedemiddelen kan.

Allah zij geprezen,

Het is niet toegestaan om operaties uit te voeren op mannen of vrouwen, die leiden tot volledige sterilisatie, zoals het snijden van de vas deferens (vasectomie) bij mannen, of het verwijderen van de eierstokken of baarmoeder (Hysterectomie) bij vrouwen.

Dit is omdat hierdoor alle mogelijkheden tot het krijgen van toekomstige nakomelingen, zonder geldige reden haraam is, daar het in druist tegen wat de Profeet (salallahoe aleyhi wasalam) voor zijn ummah wilde. En het is een bron van schaamte en vernedering voor de Moslims. Des de meer de Moslims in hoeveelheid toenemen, des de meer dit een bron van trots en status is voor ze.

Allah heeft gegarandeerd voor Zijn slaven te zorgen, daar Hij zegt(interpretatie van de betekenis: “Er is geen levend wezen op aarde, of Allah is het onderhoud ervan. En hij kent de verblijfplaats en de bewaarplaats ervan…” (baarmoeder, graf, enz.)

Dus het wegsnijden van elke mogelijkheid voor toekomstige nakomelingen zonder een geldige reden gaat tegen deze lering in.
Echter, als het noodzakelijk is een operatie, zoals genoemd, uit te voeren, zoals wanneer het leven van de moeder in gevaar is als zij zwanger wordt, of zij is de drager van een ziekte in haar baarmoeder waarvan wordt gevreesd dat het verspreid, en haar doodt(zoals kanker), waardoor zij geen andere keuze heeft dan de baarmoeder te laten verwijderen, dan is er geen bezwaar tegen het uitvoeren van een dergelijke operatie (in dergelijke noodzakelijke situaties).

En Allah weet het best.

Fataawaa al-Mar’ah al-Muslimah (2/974); Fataawaa li’l-Shaykh Ibn
> ‘Uthaymeen (2/975); Fataawaa al-Shaykh Muhammad ibn Ibraaheem.

Redactie IslamCity