De oplossing tegen dit onrecht

Echter is er een oplossing te vinden tegen deze discriminatie en ongelijkheid. Allah heeft de Profeet Mohammed (vzmh) het antwoord gegeven op alle probleemstukken die nu en ooit zullen spelen. Zo maakt een moslim geen verschil op grond van huidskleur of afkomst. De Profeet (vzmh) vertelt hierover in een betrouwbare overlevering:

“Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier, noch is de blanke man beter dan de zwarte of de zwarte beter dan de blanke man, behalve door het Godsbewustzijn (taqwa) dat hij verkregen heeft. Waarlijk, de edelste onder jullie is degene met de meeste taqwa.”

Allah streeft voor zijn dienaren vrede en harmonie na in plaats van discriminatie en onrecht. Hij leidt ons alleen naar het goede en probeert ons te weerhouden van het slechte. Zo lezen wij in de Koran veel verzen die het hebben over de vrede en het streven naar het goede doen:

“En degenen die het verbond met Allah verbreken, na zijn totstandkoming, en datgene wat Allah bevolen heeft te verenigen geweld aandoen en verderf zaaien in het land, op hen is de vloek. En voor hen is er een ongelukkig (slecht) huis.” (Koran 13:25)

“Zoek met datgene wat Allah jou gegeven heeft, het huis van het hiernamaals, en vergeet niet jouw deel van wettig vermaak in deze wereld en doe goed zoals Allah goed voor jou doet, en zaai geen verderf in het land. Waarlijk Allah houdt niet van verderfzaaiers.” (Koran 28:77)

{mosgoogle left}Aan de ander kant hebben we Satan (Sheitan) die verderf in de harten van de mensen probeert te zaaien zoals discriminatie en terrorisme:

“O jullie die geloven! Ga de islam op een volmaakte manier binnen en volg niet de voetstappen van Sheitan. Waarlijk! Voor jullie is hij een duidelijke vijand.” (Koran 2:208)