Mag je een hond als huisdier nemen?

Het is volgens de Islamitische Wetenschappen niet toegestaan om een hond in huis te hebben, tenzij deze wordt ingezet op een boerderij of helpt tijdens het jagen etc.. De Profeet (عليه السلام) zei hierover: “De goede daden van degene die een hond houdt, zullen elke dag afnemen met één qiraat (een maateenheid), tenzij het een hond voor de landbouw of het hoeden is.” Volgens een andere overlevering: “…tenzij het een hond voor hoeden, landbouw of jagen is.” (Overgeleverd door al-Bukhari, al-Fath 2322)

Een belangrijke reden voor het niet mogen hebben van een hond is dat honden onrein zijn. De Profeet (عليه السلام) zei hierover: Honden zijn uiterst naajis (onrein). De Profeet (عليه السلام) heeft gezegd: “Als een hond uit de kom van één van jullie drinkt, laat diegene het zeven keer wassen.” (Overgeleverd door Moeslim 279). Volgens een andere overlevering: “…en reinig het acht keer met aarde.” (Sahih Moeslim 280)

Het is verboden in de islam om een hond te verkopen en er geld voor te ontvangen, zoals overgeleverd is in Sahih al-Bukhari van Abu Mas’oud al-Ansari: “De Boodschapper van Allah (vzmh) verbood (het aannemen van) de prijs van een hond.” (al-Fath nr. 2237)

De Profeet (عليه السلام) heeft ons opgedragen om niet op honden te lijken door onze onderarmen op de grond te plaatsen tijdens de (السجود knieling), zoals is overgeleverd in de hadith van Anas ibn Malik volgens wie de Profeet (عليه السلام) zei: “Doe de السجود behoorlijk; niemand van jullie zou zijn onderarmen moeten spreiden zoals een hond doet.” (al-Bukhari, Fath nr. 822)

Degene die een hond in zijn huis houdt, wordt de zegening van de aanwezigheid van engelen in zijn huis ontzegd, aangezien de Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: “De engelen betreden geen huis waar een hond binnen is.” (Overgeleverd door al-Bukhari 3225)

Nu rest ons te zeggen dat het feit dat het verboden is om een hond te houden en er close mee om te gaan, niet betekent dat we niet goed moeten zijn tegenover honden of geen mededogen moeten voelen wanneer we hen in een meelijwekkende toestand zien. Dit zijn twee volledig afzonderlijke kwesties. De Profeet (عليه السلام) heeft ons verteld: “Een man zag een hond in het stof bijten vanwege zijn dorst dus nam hij zijn schoen en begon er water mee op te lepelen totdat de dorst van de hond gelest was. Allah waardeerde zijn goede daad en verleende hem daarvoor toegang tot het Paradijs.” (Overgeleverd door al-Bukhari 174).

Volgens een andere overlevering zei de Profeet (عليه السلام): “Een man die aan het wandelen was kreeg erge dorst dus daalde hij naar een put af en dronk ervan. Toen hij eruit kwam, zag hij een hond hijgen en in de aarde bijten vanwege zijn dorst. De man zei: ‘Hij lijdt net zoals ik geleden heb,’ dus vulde hij zijn schoen (met water) en liet de hond drinken totdat zijn dorst gelest was. Allah waardeerde zijn goede daad en vergaf hem vanwege dit.”

{mosgoogle left}De mensen vroegen: “O Boodschapper van Allah, zullen we beloond worden voor hoe we dieren behandelen?” Hij zei: “In elk levend ding zit een beloning.” (Overgeleverd door al-Bukhari, Fath 2363)

En Allah weet het het beste.

Bron: Islam Q&A