Islam verbiedt het jagen op dieren voor de sport: “De Profeet veroordeelde deze mensen die om het even wat dat levend is vangen als louter sport.” (Gemeld door Abdullah bin ´Omar. Muslim). Hij verklaarde meteen ook het vlees van dieren die door jachtsport gedood werden onwettig en verboden voor consumptie. De profeet heeft ons geleerd medelijden te hebben met dieren en ze niet te zien als een object, te beruiken zoals wij dat willen. Hij zegt in een overlevering: Toen hij op een dag mensen zag, die pijlen afschoten op een vastgebonden vogel, zei hij: “Vervloekt is hij, die een levend wezen tot doelwit neemt.” (Boecharie, Muslim)

In de pre-islamitische tijd werden ook aan de jachtsporten gedaan maar werd door de islam later verboden verklaard. De volgende overlevering hebben we erover: Het gebeurde dat Ibn ´Umar voorbij een groep mannen kwam die een hen hadden vastgebonden en er pijlen naartoe schoten. Wanneer zij zagen dat Ibn ´Umar naderde, zetten ze het op het lopen. Ibn ´Umar merkte kwaad op “Wie heeft dit gedaan? Waarlijk, God´s Boodschapper heeft een vloek uitgeroepen over iemand die dit soort zaken doet.” (Gemeld door Said bin Jubair) Ook heeft de profeet gezegd: De Profeet veroordeelde diegenen die een levend wezen als doelwit gebruikten (Gemeld door Abdullah bin ‘Omar. Bukhari, Muslim)