Dierengevangenis

De vrijheid van dieren kan niet ontnomen worden voor welke reden dan ook. Zelfs de dieren die als huisdier gehouden worden dienen in vrijheid te leven. Dit betekent dus dat je geen konijnen, hamsters, vogels of andere dieren kan houden terwijl je het dier zijn zelfstandigheid ontneemt.

In de dierentuinen hebben de dieren geen volwaardig leven. Vaak zijn ze in gevangenschap geboren en hebben nooit kunnen ervaren hoe het is om in hun element te zijn. Veelvuldig zie je de dieren door stress rondjes lopen of constant langs het hek paraderen in een hok van 2 bij 3 meter. Veel vogels plukken zich kaal uit verveling en frustratie. Bovendien tast deze gevangenschap veel dieren aan op zo een manier dat de door de stress en omgeving, zich niet meer kunnen voortplanten. Dit allemaal met als doel om de mens een dagje uit te kunnen bezorgen.

De profeet Mohammed was een voorvechter voor een goed bestaan van de dieren:

Hij(de profeet) verbood eveneens om dieren gevangen te houden en ze te laten sterven door uitputting. Bij het zien rondcirkelen van een vogel op zoek naar zijn jongen, die uit het nest waren gehaald, zei de Profeet: “Wie heeft deze vogel doen lijden en zijn jongen weggenomen? Zet ze terug in het nest!”(Aboe Dawoed)

Zo vertelt de profeet ons in een andere overlevering:

“Een vrouw heeft de hel verdiend, doordat zij een kat had opgesloten tot haar dood. Zij had haar noch gevoed, noch vrijgelaten, zodat deze een paar velddieren kon eten.” (Boecharie)