In de Koran kunnen we vinden dat de mens heerst op aarde: “Hij (Allah) is het die jou plaatsvervanger heeft gemaakt op aarde.” (Koran 35:39). Elders in de Koran kunnen we het volgende lezen: “Hij (God) is degene die voor jullie alles wat op aarde is geschapen heeft” (Koran 2:29). Alles om ons heen, de bomen, lucht, erts, mineralen en zelfs de dieren heeft Allah in dienst gesteld van de mens. Dit betekent niet dat de mens groen licht heeft om op aarde te doen wat hij wil. Zijn verantwoordelijkheid is niet zonder voorwaarden. Zo zegt Allah in een andere vers: “Dan verlagen we hem (tot de positie) van de allerlaagste, behalve hen die geloven en de deugdelijke daden doen” (Koran 95:5,6).

Dieren doden voor voedsel

Het leven, elk leven, wordt in de islam gerespecteerd. Je kan niet zonder enige reden het leven nemen van zelfs maar het kleinste dier. Zo is er een bekend verhaal van de profeet waarbij hij het volgende gezegd heeft:

“Abu Huraira vertelde dat de profeet vertelde over een incident dat een andere profeet overkwam, in het verleden. Deze profeet werd gebeten door een mier en in boosheid, gaf hij opdracht om het mierennest te verbranden. God berispte hem met de volgende woorden: “omdat een mier jou heeft gebeten, verbrand je een hele gemeenschap die Mij verheerlijkte” (Boecharie en Muslim)

Zoals we ook eerder verteld hebben heeft Allah alles in dienst gesteld van de mens. Wij kunnen, indien we toch dierlijke eiwitten willen consumeren, vlees eten. Echter is het eten van vlees in de islam noch aangemoedigd noch geadviseerd. Het is daarom dat de principes van vegetariërs strookt met dat van de islam.

Kies je er toch voor om vlees te eten dan dient de gebeuren onder de beste omstandigheden. Men dient het dier een volledig leven te gunnen tussen de andere dieren. Deze dierlijke producten die men wil nuttigen moeten gezond zijn voor de mens. Tevens moeten het dieren zijn geweest van wie het geestelijk en lichamelijk welzijn tijdens het leven gerespecteerd werden. Is dit niet het geval dan worden hun producten verboden voor consumptie. Deze maatregel zou men ook een preventieve maatregel van dierenbescherming kunnen noemen: van een dier dat slecht behandeld werd, kan het vlees of andere producten niet meer opgegeten worden. Alleen als men aan deze maatregel heeft voldaan waarbij het dier in alle vrijheid volwassen is geworden, mag het geslacht worden.

Voordat je het leven neemt van het dier dien je eerst te zeggen “Bismillah” (in de Naam van God). Dit confronteert de mens met het feit dat alle leven heilig is en herinnert de mens bovendien dat zonder reden het dier niet gedood mag worden. Dieren die niet op deze manier geslacht zijn, zijn voor moslims verboden voor consumptie.

Het slachten dient op zo een manier te gebeuren dat het dier er niet emotioneel onder lijdt. Het dient te gebeuren met een zeer scherp mes waarbij in twee bewegingen de halsslagader en de zenuwen doorgesneden worden. Deze manier van slachten verdient de voorkeur boven de anderen handelwijzen. Zo zegt Linda Bogaert in haar werkstuk over de rechten van de dier:

“De Islamitische manier van doden is door een snelle, diepe incisie in de keel met een scherp mes, waarbij zowel de nekader en halsslagaders aan beide zijden als de trachea en de esophagus doorgesneden worden. Uit wetenschappelijk onderzoek door Professor Schulz en zijn collega Dr. Hazim van de Universiteit van Hannover, Duitsland zou blijken dat deze methode, wanneer deskundig toegepast, beter is dan de CBP (captive bold pistol stunning) methode. Aan de hand van vergelijkend onderzoek met EEC en ECG werd aangetoond dat:

– met de Islamitische methode het dier geen pijn lijdt, terwijl met de CBP methode het dier hevige pijn lijdt;
– met de Islamitische methode een maximale hoeveelheid bloed uit het lichaam verwijderd wordt, wat niet het geval is met andere methoden. Bloed mag volgens de Islam niet geconsumeerd worden (bloed is overigens ook drager van allerhande ziektekiemen).”

Bij het slachten van de dieren moet er rekening gehouden worden met hun emoties. Zo dient er geen ander dier geslacht te worden in het bijzijn van een ander dier. Kijken we naar de slachthuizen tegenwoordig dan wordt hier nauwelijks rekening mee gehouden. Dieren worden hier aan de lopende band geslacht, dit allemaal onder het oog van de dieren. Zelf als klein kind kan ik mij nog goed herinneren dat mijn vader een kip aan het slachten was. Ik vroeg aan mijn vader, nadat hij klaar was met het slachten, of ik de kip naar de keuken kon brengen. In plaats van direct naar de keuken te gaan nam ik de kip, die net geslacht was, langs de schuur waar nog een levende kip aan het wachten was. Toen deze de dode kip zag raakte het in paniek en wapperde angstig de hele ruimte rond. Op deze wijze leerde ik als kleine jongen dat dieren daadwerkelijk emoties kunnen hebben.