Welke godsdienstige kennis moet de vrouw leren?

Antwoord:

Ze is verplicht om het dogma te leren op basis van de Koran en de Sunna. Daarna leert ze het gebed en de manier waarop de Boodschapper van Allah (salla allahoe 3alayhi wa ssalam) het verrichtte.
Als ze over financiele middelen (geld) beschikt, dient ze te leren welke wettelijke belasting (zakat) Allah haar bevolen heeft te betalen. Als ze handel drijft, moet ze de regels van het onderhandelen leren. Ook als ze om het even welk beroep uitoefent, moet ze zich informeren over de regels met betrekking tot dat beroep.
Dat is wat bedoeld wordt in de hadith van de Boodschapper van Allah (salla allahoe 3alayhi wa ssalam):

“Het zoeken naar kennis is verplicht voor elke moslim.1”

Hetzelfde geldt als ze dokter is: ze moet weten of ze zich mag afzonderen met een man en hem toegewijd mag verzorgen. Ze moet het beroep dat ze uitoefent kennen vanuit (het standpunt) van de Koran en Sunna. Daarmee bedoel ik via de bewijzen van de Koran en de Sunna en ik wil daarmee niet zeggen dat ze zich moet beperken tot de kennis van de Koran en Sunna in de geneeskunde.

Bron: Fatwa’s voor Moslima’s. Beantwoord door Shaykh Muqbil Ibn Hadi al Wadi’i

1) Deze hadith is zwak. Veel geleerden hebben hem gebrekkig verklaard, waaronder Imaam Ahmed en al-‘Uqayl.