Wat zijn de vijf pilaren van de Islam?

De vijf pilaren van de Islam zijn:

 1. De twee geloofsbelijdenissen: de overtuiging dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper (Profeet) van Allah is.
 2. Het gebed. (Vijf maal per dag).
 3. Vasten in de maand Ramadan.
 4. Het verplicht betalen van de zakat, liefdadigheid.
 5. De pelgrimstocht naar Mekka indien men daartoe in staat is.

Deze vijf verplichtingen worden de pilaars van de Islam genoemd, omdat:

 1. Het zijn alleen de moslims die zich openlijk uitspreken voor de twee geloofsbelijdenissen.
 2. Het zijn alleen de moslims die vijf keer per dag bidden.
 3. Het zijn alleen de moslims die werkelijk vasten vanaf de zonsopgang tot de zonsondergang gedurende de gehele maand Ramadan.
 4. Het zijn alleen de moslims die zich verplichten om zakat te betalen naast vrijwillige liefdadigheid.
 5. Het zijn alleen de moslims die de plicht hebben om de pelgrimstocht naar Mekka te maken.
  {mosgoogle left}

Deze vijf plichten zijn kenmerkend voor moslims. Daarom worden ze de vijf pilaren van de Islam genoemd. Maar de Islam bestaat niet alleen uit deze vijf pilaren. Het is meer dan dat. Het zijn alle bevelen van god en alle leerstellingen van Profeet Mohammed عليه السلام.