Wat wordt bedoeld met “iedereen is geboren als Moslim”?

Er wordt mee bedoeld dat het zijn van een moslim een natuurlijke neiging van elk mens is. Het is slechts zijn familie, hoofdzakelijk zijn/haar ouders, wie hem/haar tot een niet-moslim maken, d.w.z., Christen, Jood of wat anders.

Islam is simpel, praktisch, logisch, rationeel en natuurlijk. Niemand kan moeite hebben met het begrijpen of het uitoefenen van de Islam. Islam is vrij van tegenstrijdigheden. Islam is een allesomvattende manier van leven. Als de Islam goed begrepen wordt, dan is verzetting er tegen of verwerping ervan niet nodig. De Islam is in lijn met de geest, in harmonie met de ziel, en in overeenstemming met de menselijke aard.

{mosgoogle left}Iedereen van ons is moslim door zijn natuurlijke karakter. Je gevoel vertelt je dat er een schepper van dit heelal is, dat je Zijn begeleiding nodig hebt, en dat Hij de Milde, de Almachtige, de Juiste, de Ondersteuner, en de Allesweter is. Je weet dat je Hem in momenten van nood nodig hebt. Dit is wat er bedoeld wordt met dat ‘Iedereen is geboren als een moslim’