Wat kun je vertellen over de dien?

Wat is de religie (dien), die Allah s.w.t. heeft bevolen te volgen?

Het is al-hanifiyya, de weg van Ibrahiem. Allah heeft gezegd: “Zeker, de (enige) religie bij Allah is de Islam.” Koran 3 vers 19. En ook in dezelfde soerrah, vers 85 lezen we: “En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn. …”

Hoeveel niveaus’s heeft de religie Islam?

Er zijn drie niveaus’s: Islam, Imaan en el-Ihsaan. Als één van deze drie wordt genoemd, wordt er de hele religie mee bedoeld.

Wat betekent Islam?

Dit betekent het aan Hem (عز وجل) onderwerpen met el-tawheed, het volgen met gehoorzaamheid zonder tegenspraak en het verwerpen van el-shirk. Allah heeft gezegd: “En wie is beter in religie dan degene die zich volledig aan Allah overgeeft….” Koran 4:125. En: “…. En jullie god is de Ene God, aan Hem geven jullie je daarom over. En brengt verheugende tijdingen aan hen die zich overgaven.” Koran 22:34.

Wat is het bewijs dat met de Islam de vijf geloofspunten mee bedoeld worden als het specifiek wordt gebruikt?

De Boodschapper (عليه السلام) heeft in de hadith waarin Djibriel (Gabriël) hem over de religie heeft gevraagd, gezegd: “De Islaam houdt in dat je getuigt, dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is, dat je je gebed verricht, de zakah betaalt, tijdens de maand Ramadan vast en de hadj naar het Huis verricht, als je daartoe in staat bent.” (Al Boecharie, Moeslim, Aboe Dawoed, hadith sahih.)

Wat is de plaats van de geloofsgetuigenis (shahadatein) in de religie?

Zonder de geloofsgetuigenis kan de mens de religie niet binnentreden.
Allah zegt: “Zeker, de gelovigen zijn slechts degenen die in Allah en Zijn Boodschapper geloven….” Koran 24:62.
En de Profeet heeft gezegd: “Ik werd bevolen tegen de mensen te strijden (in woord) totdat zij getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.” (Al Boecharie en Moeslim, hadith sahih.)

Wat is het bewijs voor de getuigenis dat er geen god is dan Allah?

{mosgoogle left}Allah heeft gezegd: “Allah getuigt dat er geen god is dan Hij en (ook) de engelen en de bezitters van kennis, standvastig in de gerechtigheid. Er is geen god dan Hij, de Almachtige, de Wijze.” Koran 3: 18. En: “Zeg: Als er goden bij Hem zouden zijn, zoals zij zeggen, dan zouden zij een weg naar de Eigenaar van de Troon zoeken.” Koran 17: 42..