Wat is oprechte wil en wat betekent een zuivere intentie?

Oprechte wil is luiheid en gemakzucht verlaten, krachtig doorzetten en de uitspraken in overeenstemming brengen met de daden. “O jullie die geloven, waarom zeggen wat jullie niet doen? Groot is de woede bij Allah dat jullie zeggen wat jullie niet doen.” Koran, Assaff 2-3.

Wat betekent een zuivere intentie?

De intentie van de dienaar in al zijn innerlijke en uiterlijke daden en uitspraken zijn zuiver voor Allah alleen. Allah geeft gezegd: “Zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden, als hoenafa (rechtzinnigen). Koran, al-Bayyina, vers 5. En Allah zei: “En niet om voor een gunst aan iemand beloond te worden. Maar om het welbehagen van zijn Heer, de Verheven, te zoeken.” Koran, Al-Leil, vers 19-20.

Bron: St. El Tawheed