Wat is de algemene betekenis van aanbidding in de Islam?

Elke handeling die je verricht en waar Allah tevreden over is, is een handeling van aanbidding. Elke handeling die je wilt verrichten en waar Allah tevreden over is of zou zijn, is een handeling van aanbidding. Dus aanbidding in de Islam is niet alleen, het gebed, de zakat, het vasten en of de pelgrimstocht. Zolang je in je handelingen Allah gehoorzaamt en je bent nederig in je gedrag naar Hem toe, dan ben je Hem aan het aanbidden. Je wordt dus beloond al naar gelang de intentie.

Aanbidding in de Islam is:

  1. het praktiseren van de vijf zuilen van de Islam,
  2. het volgen van de bevelen van Allah,
  3. het volgen van de leerstellingen van de Profeet Mohamed  عليه السلام,
  4. het doen van goede dingen,
  5. het mijden van slechte dingen,
  6. mensen aanmoedigen goede dingen te verrichten,
  7. mensen ontmoedigen slechte dingen te doen,
  8. en Allah prijzen en bedanken.{mosgoogle left}

Allah zegt in de Koran, “En ik heb de Djins’s en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.” (51:56).