Wat betekent al-abd?

Al-abd heeft verschillende betekenissen. Er wordt o.a. al-moedhallal mee bedoeld. Dit betekent dat iemand totaal onderworpen is aan de wil van Allah (عز وجل). Dit is ook de algemene betekenis. De gehele schepping valt hier onder, van de scheppingen in de hemel, op aarde. En van de scheppingen met hersenen en zonder hersenen, vloeibaar en vast, beweeglijke en starre, zichtbare en verborgene, gelovigen en ongelovigen, goede en slechte enzovoorts.

Alles is geschapen door Allah en Allah is de Rabb (Heer) van alles. Alles is afhankelijk van Hem. En alle scheppingen zijn begrensd en hebben een bepaald einde. En ieder loopt zijn bepaalde tijd die nooit overschreden kan worden, nog niet voor een heel klein beetje. Allah heeft gezegd:
“… dat is de vaststelling van de Almachtige, de Alwetende.” (Koran, het Vee, vers 96).

Er wordt ook al-moettadhallil mee bedoeld. En dat is iemand die nederig is en uit eigen wil Allah aanbidt en van Hem houdt.

Bron: St. el Tawheed