Was Profeet Mohammed alleen voor de Arabieren?

Nee. Hij werd gestuurd naar alle mensen, Arabieren of niet-Arabieren. Allah zei in de Koran tegen Mohammed:

“En Wij hebben jou (O Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden” [21:107].

Profeet Mohammed werd verzonden naar alle mensen van alle plaatsen en alle tijden omdat hij de laatste profeet is. Geen profeet is na hem gekomen of zal na hem komen.
De profeten voor Hem waren lokaal. Elk van hen was gestuurd naar zijn volk. Bijvoorbeeld, Jezus was gestuurd naar het huis van Israël alleen (Matt. 15:24). Jezus, zelf zei het zeer duidelijk in de evangelies. Jezus, zei nooit dat hij werd gestuurd naar alle mensen. Hij werd niet gestuurd naar Europeanen of Amerikanen.