Wanneer is de daad aanbidding?

De daad is aanbidding, ‘ibadah, als er twee voorwaarden compleet zijn. Deze twee voorwaarden zijn: complete ‘hob’ (houden van) met ‘complete nederigheid’.

“Onder de mensen zijn er, die voorwerpen van aanbidding buiten Allah nemen en ze liefhebben, zoals zij Allah behoren lief te hebben. Maar zij die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah. En als zij die overtreden (nu) de tijd kunnen zien wanneer zij de straf zullen zien, (dan zouden zij beseffen) dat alle macht aan Allah toebehoort en dat Allah streng is in het straffen.” Koran, de Koe, vers 165.

En Allah heeft gezegd: “Voorwaar, degenen die bedachtzaam zijn vanwege ontzag voor hun Heer.” Koran, de Gelovigen, vers 57.

Allah heeft beide voorwaarden in het volgende vers genoemd: “…Zij plachten met elkander te wedijveren in goede werken en zij riepen Ons in hoop en vrees aan en waren nederig voor Ons.” Koran, de Profeten, vers 90.

Bron: St. el Tawheed